Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät yhdeksän yhteistä talousarvioaloitetta valtion vuoden 2020 talousarvioon  

Maan hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion talousarvioksi vuodelle 2020. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät yhdeksän yhteistä talousarvioaloitetta. Niiden ensimmäiset allekirjoittajat on valittu arpomalla, jonka kansanedustajat yhteisesti sopivat valintamenettelyksi. Hämeen vaalipiirin talousarvioaloitteet kohdistuvat erityisesti alueiden saavutettavuutta parantaviin ja sitä kautta vähähiilisempää kehittymistä tukeviin väylähankkeisiin. Maakuntien kehittymisen kannalta yksi peruskysymyksistä on edelleen väyläverkoston toimivuus ja kehittäminen. Kanta-Hämeen osalta korostuu pääradan välityskyvyn parantaminen, mutta myös työpaikka-alueiden muodostumisen tukeminen. Pääradan välityskyvyn parantaminen lisäisi palvelutasoa ja saavutettavuutta koko pääradan varrella ja Etelä-Suomessa. Päijät-Hämeessä yliopisto- ja korkeakoulutuksen toimet kaipaavat edelleen lisäresursseja Lahdessa. Aloitteet pyrkivät parantamaan elinkeinoelämän kehittymisen edellytyksiä, turvallisempaa kävelyn ja pyöräilyn verkostoa ja asumisen houkuttelevuutta maakunnassa.   Talousarvioesityksissä esitetään määrärahaa erityisesti Päijät-Hämettä kehittäviin seuraaviin hankkeisiin: Valtatie 4 parantamiseen Hartola-Oravakivensalmi välillä. Kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välillä Mt 2956 (Rantatie) Pyhäniemi-Hollola kirkonkylä. VT 24 Paimelantien alikulkukäytävän rakentamiseen. VT 4 Tuuliharjan eritasoliittymä ja yhdystie vt 4 – mt 140 suunnitteluun ja rakentamiseen. LUT korkeakoulujen jatkuvan oppimisen toimintamallin ja digikampuksen rakentamiseen. Talousarvioesityksissä esitetään määrärahaa erityisesti Kanta-Hämettä kehittäviin seuraaviin hankkeisiin:   Moreenin-Rastikankaan eritasoliittymän toteuttamiseen valtatiellä 3. Ohituspaikkojen rakentamiseen Riihimäki-Tampere –rataosalla. Pääradan välityskyvyn parantamiseen välillä Pasila-Riihimäki. Valtatien 2 Helsinki-Pori –tiehankkeen lisätöihin Humppilan kohdalla.   Tarvittaessa lisätietoja antavat vaalipiirin kansanedustajien puheenjohtajat: Tarja Filatov, p. 09 432 3112 ja Hilkka Kemppi, p. 09...

Lue lisää

Lahden kauppahallista ensimmäinen Local Food kauppapaikka

Lahden Kauppahallissa on myyty lähiruokaa lähes sadan vuoden ajan. Torstaina siellä lanseerattiin Päijät-Hämeen maakunnan lähiruokabrändi.

Lue lisää

Päijät-Hämeessä muutetaan maalle ja kaupunkiin

Alueellisten erojen kuvaaminen ja alueiden välisten toiminnallisten suhteiden tunnistaminen on edelleen vahvasti kuntapohjaisiin tilastoihin perustuvaa toimintaa, josta kuntaliitokset tekevät kerta kerralta haastavampaa. Tätä työtä tekevien onneksi voidaan kuitenkin lukea se, että edelleen on olemassa alueita ja ilmiöitä, joiden ominaispiirteet eivät suostu piiloutumaan laajentuneiden tilastointialueiden alle. Kuten nyt vaikkapa oma Päijät-Hämeemme kuntineen ja niiden välisine muuttoliikkeineen. Lahti on maakuntamme muuttoliikkeen ylivoimainen keskus ja Hollola sen selkeä vastinpari. Lahden ja Hollolan välinen muuttoliike kattaa 40 % kaikesta kuntien välisestä muutosta Päijät-Hämeessä, vieläpä niin, että muutto kuntarajan yli molempiin suuntiin on varsin tasavahvaa.  Muiden rajanaapuriensa suhteen Lahti on selkeästi saavana osapuolena. Päijät-Hämeen maaseutukunnissa elellään enemmän juurtuneina. Nuoret muuttavat niistäkin opiskelukaupunkeihin ja osa työikäisistä Lahden kaupunkiseudulle lähemmäksi työpaikkoja. Näistä asioista kerromme hieman tarkemmin nopealukuisessa tilastoinfossamme, jonka teemana on tällä kertaa maakunnan sisäinen muuttoliike. Tilastoinfo, maakunnan kuntien välinen muuttoliike (PDF-tiedosto) Lisätiedot: Jukka Mikkonen, tutkimuspäällikkö, puh. 040 723 8226

Lue lisää

Päijät-Hämeen maakuntaliiton perussopimuksen voimaantulo

Päijät-Hämeen maakuntaliiton muutettu perussopimus on ollut jäsenkuntien kaupungin-/kunnanvaltuustoissa hyväksyttävänä. Päijät-Hämeen maakuntahallitus merkitsi 14.10.2019 kokouksessaan jäsenkuntien ja -kaupunkien valtuustojen päätökset tiedoksi ja totesi perussopimuksen astuneen voimaan.   Päijät-Hämeen maakuntaliiton perussopimus (pdf)

Lue lisää

Liikenneasiat maakunnan edunvalvonnan agendalla

Valtakunnallisen liikennejärjestelmätyön valmistelussa hyvä edustus Päijät-Hämeestä Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut parlamentaarisen ohjausryhmän ja yhteistyöryhmän valmistelemaan valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, joka raamittaa liikenneverkon ja liikenteen palveluiden suunnittelua kaikkien kulkumuotojen osalta vuosille 2021–2032. Valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sisällytetään 12-vuotinen toimenpideohjelma ja valtion rahoitusohjelma. Parlamentaarisen työryhmän tehtävänä on linjata valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja ohjata suunnitelman toimenpideohjelman valmistelua. Hämeen vaalipiiristä edustajina toimivat perussuomalaisten Jari Ronkainen Päijät-Hämeestä, kristillisdemokraattien Päivi Räsänen sekä vihreiden Mirka Soinikoski Kanta-Hämeestä. Yhteistyöryhmä koordinoi vuorovaikutusta suunnitelman valmistelussa ja osallistuu suunnitelman tekemiseen. Maakuntajohtaja Leppänen toimii Etelä-Suomen maakuntien edustajana työssä eli hän edustaa Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson sekä Etelä-Karjalan maakuntia. Suomen taloudelliset näkymät, väestön ikääntyminen, ilmastonmuutos ja kaupungistuminen haastavat ajalliseen priorisointiin ja avoimeen keskusteluun. Yhteistyön ja keskustelun kautta edetään. Tehtäväni on tuoda Etelä-Suomen maakuntien näkemyksiä valmisteluun, toteaa maakuntajohtaja Leppänen.   Suunnitelman tavoitellaan valmistuvan keväällä 2021.   Päijät-Häme vaikuttamassa kansainvälisessä liikennekonferenssissa Euroopan alueiden välisen yhteistyöjärjestön CPMR:n (Conference of Peripheral Maritime Regions) alaisen Itämerikomission liikennetyöryhmän jäsenet kokoontuivat Finlandia-talossa 9.–10.10.2019 keskustelemaan Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivoista. Asiantuntijatapaamisessa keskusteltiin liikenneyhteyksien merkityksestä koheesiopolitiikassa keskittyen rajat ylittävään yhteistyöhön sekä yhteistyön tapoihin ja tavoitteisiin. Avoimen foorumin puheenvuoroissa esiteltiin alueiden hankkeita ja kuultiin Euroopan komission sekä liikenne- ja viestintäministeriön näkemyksiä liikennepolitiikasta sekä TEN-T-verkoista, kertoo erityisasiantuntija Jaana Martikainen.   Päijät-Häme oli ensimmäistä kertaa mukana liikennetyöryhmän...

Lue lisää

1 2 3 85
https://paijat-hame.fi