Päijät-Häme kärsii epäoikeudenmukaisesta aluekehittämisvarojen jaosta

Maija Väkeväinen -

Suomessa ollaan valmistelemassa päätöstä EU:n aluetukien käytöstä vuosina 2021–2027. EU, kansallinen julkinen ja yksityinen rahoitus yhteen laskien kyse on 4–5 miljardin kokonaisuudesta. Siksi ei ole yhdentekevää, miten rahat suunnataan. Päätös varojen jakamisesta on puhtaasti Suomen oma, poliittinen päätös.

Nykyisellään huomattava osa EU:n kautta saatavasta tuesta on ohjattu Itä- ja Pohjois-Suomeen. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä aluekehittämiseen kohdistuu EU:n rakennerahastotukea vuositasolla 18 €/asukas, kun taas menestyvälle Kuopion seudulle (Pohjois-Savo) varoja jaetaan 86 euroa asukasta kohden ja Oulun seudulla (Pohjois-Pohjanmaa) 66 euroa asukasta kohden. Naapurimaakunnassa Etelä-Savossa rahoitusta on käytettävissä 94 euroa asukasta kohden.

Suomen liittymissopimuksessa on tunnistettu pohjoisten, harvaan asuttujen alueiden pysyvät haitat ja niiden lieventämiseen on varattu oma tukensa, 30 euroa asukasta kohden vuodessa. Tuki on käytettävissä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Muutoin Suomi on tulevalla ohjelmakaudella yhdenvertaista aluetta.

Alue- ja rakennepolitiikalla on ollut hyviä ja haluttuja vaikutuksia siellä, missä rahaa on ollut käytettävissä. Itä- ja Pohjois-Suomi suuralueena on kuronut kiinni kehittyneisyyseroa muuhun Suomeen. Samaan aikaan erot eteläisten ja läntisten maakuntien välillä ja maakuntien sisällä ovat kasvaneet. Hyvin haasteellisia alueita löytyy nyt ympäri Suomea. Satakunnan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen sivuuttamista rahanjaossa ei voi perustella Itä- ja Pohjois-Suomea pa-remmalla kehityksellä, kun monin mittarein jäämme kehityksestä jälkeen. Tarvitsemme työkaluja kehityksen kääntämiseen ja positiivisten avauksien tukemiseen.

Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaisesti elinvoimaa ja toimintakykyä on vaalittava koko Suomessa hyödyntäen mahdollisimman tehokkaasti EU:n rahoitusmuotoja. Tästä syystä eteläisen ja läntisen Suomen maakunnat esittävät, että tulevalla EU-ohjelmakaudella Suomi jakaa rakennerahastovarat yhden ohjelman kautta nykyistä tasaisemmin koko maahan. Aluepolitiikassa tulee korostaa koko Suomen etua, ei tiettyjen alueiden saavutettuja etuuksia.

 

Lisätietoja

Laura Leppänen, maakuntajohtaja, puh. 040 767 4364 laura.leppanen@paijat-hame.fi
Riitta Nieminen, kehittämisjohtaja, puh. 040 508 6526 riitta.nieminen@paijat-hame.fi

https://paijat-hame.fi