Valitse sivu

Etelä-Suomen maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet korostavat aluekehitysrahoituksen lisäksi työvoiman saatavuutta sekä toimivia liikenneyhteyksiä.

Etelä-Suomen maakuntien mielestä aluekehitysrahoituksen malli tulee kokonaisuudessaan uudistaa, koska Suomi jättää nykyisillä aluekehitysratkaisuillaan koko maata hyödyntävää potentiaalia käyttämättä. Lisäksi toimintamalli ei tunnista suuralueiden ja maakuntien sisäisiä kehityseroja, vaan kohdentaa resurssit maakuntakeskuksiin sielläkin, missä ne on tarkoitettu harvan asutuksen alueiden tukemiseen.

Työvoiman saatavuuden parantamiseksi Etelä-Suomen maakunnat haluavat edistää koulutusperäistä maahanmuuttoa tukemalla korkeakoulujen oppilaaksiottoa ulkomailta ja varmistaa, että opiskelijat jäävät valmistuttuaan Suomeen. Työperäisen maahanmuuton edistämiseksi korkeakoulut ovat keskeinen työkalu, koska kansainvälisyys on olennainen osa niiden toimintaa.

Lisäksi työvoiman kohtaanto-ongelmat tulee ratkaista työllisyysasteen nostamiseksi. Työvoiman liikkuvuuden ja kestävän liikkumisen lisäämiseksi työmatkaliikenteeseen käytettävän infrastruktuurin pitää olla kunnossa ja toiminnallisten työmarkkina-alueiden riittävän suuria. Alueellisen junaliikenteen edistämiseksi tulee tehdä tarvittavat lakimuutokset ja kohdentaa rahoitus sen tueksi.

Etelä-Suomen maakuntien edustajat kokoontuivat Helsinkiin tiistaina 28.2.2023 päättämään maakuntien yhteisistä kärkitavoitteista tulevaan hallitusohjelmaan ja seuraavalle vaalikaudelle. Kyseessä oli maakuntien pysyvän yhteistyörakenteen, Etelä-Suomen neuvottelukunnan, ensimmäinen kokous. Neuvottelukuntaan kuuluu maakuntahallitusten puheenjohtajistot, maakuntajohtajat sekä maakuntien liittojen nimeämiä kansanedustajia.


**

Etelä-Suomen maakuntien yhteistyö on Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien liittojen yhdessä sopima pysyvä rakenne. Maakuntien yhteistyötä koordinoimaan on perustettu Etelä-Suomen neuvottelukunta, johon kuuluvat maakuntahallitusten puheenjohtajistot, jokaisesta maakunnasta nimettyjä kansanedustajia sekä maakuntajohtajat. Vuonna 2023 Etelä-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Etelä-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra.


Lisätiedot:

Etelä-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedusta Jukka Kopra, Etelä-Karjala, p. +358400515066, jukka.kopra@eduskunta.fi

Pekka Komu, Päijät-Häme: pekka.komu@lahti.fi

Markku Markkula, Uusimaa: markku.markkula@aalto.fi

Ville Valkonen, Varsinais-Suomi: ville.valkonen@eduskunta.fi

Jukka Nyberg, Kymenlaakso: jukka.nyberg@kouvola.fi