Valitse sivu

Hankkeen nimi: Activating Citizens Towards healthy lifestyles In Vital EU-regions with Innovative Data-driven solutions
Koordinointi ja toteutus: LAB-ammattikorkeakoulu

Kesto: 1.4.2024 – 31.3.2028
Rahoittaja: Interreg Europe
Budjetti: 1,9 M€

Linkki hankkeen interreg europe verkkosivulle (englanninkielinen sivusto): https://www.interregeurope.eu/active-id   

Interreg Europe -hankkeen: ”ACTIVE ID” tavoitteena on edistää EU:n urheilu- ja vapaa-ajan pk-yritysten innovatiivista kasvua ja kilpailukykyä. Urheilu ja vapaa-aika (sports & leisure) on laaja toimiala, joka kattaa urheilun, matkailun ja vapaa-ajan toimintoja. Alan on mahdollista luoda laajoja yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia parantamalla kansalaisten hyvinvointia ja EU:n alueiden elinvoimaisuutta, mutta sen on sopeuduttava covidin ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin rakenteellisiin ja käyttäytymismuutoksiin. Alalla tarvitaan monialaista innovointia, jota tukevat datalähtöinen lähestymistapa ja kestävän kehityksen periaatteet, sekä monialaisen innovoinnin mahdollistavien ympäristöjen luomista alan pk-yrityksille.

Hankkeessa edistetään alan monialaista innovointia ja kohennetaan pk-yritysten digitaalista ja vihreää osaamista seuraavin tavoin:

  • Edistetään innovointia useiden sidosryhmien kesken alueellisilla urheilu- ja vapaa-ajan -toimialoilla, mikä edellyttää 1) tiiviin yhteistyön helpottamista urheilu-, matkailu- ja vapaa-ajan sekä ICT-alojen sidosryhmien välillä, 2) avoimien innovaatiokehysten edistämistä alueellisilla U&V-toimialoilla;
  • Parannetaan pk-yritysten ja muiden sidosryhmien (yritystukiorganisaatiot, viranomaiset, tutkimusyksiköt, kansalaisjärjestöt jne.) välistä yhteistyötä, mikä johtaa tukimekanismien ja -politiikkojen räätälöimiseen pk-yritysten tarpeisiin ja lisää pk-yritysten ymmärrystä markkinoiden mahdollisuuksista.
  • Vastataan pk-yritysten innovaatiokykyä haittaaviin keskeisiin haasteisiin (esim. rahoituksen puute / linkit paikallisiin TKI-toimintoihin / digitalisaatio);
  • Edistetään U&V-pk-yritysten sopeutumista ympäristöhaasteisiin.

Vaikka urheilu- ja vapaa-ajan alojen kehittämistä pidetään usein yhtenä aluekehityksen ydinprioriteettina, aluepolitiikan kehyksistä puuttuu usein johdonmukainen näkemys siitä, kuinka näiden sektoreiden keskinäisistä yhteyksistä voidaan tehdä aluetalouksien liikkeellepaneva voima. ACTIVE ID tarjoaa lähestymistavan alueellisten U&V-toimialojen kasvun edistämiseen ja samalla alueellisissa ”Älykkään erikoistumisen (S3-malleissa)” asetettujen prioriteettien työstämiseen.

Hanke tarjoaa kokonaisvaltaista tukea U&V-pk-yrityksille vahvistamalla alueellisia innovaatioekosysteemejä, tehostamalla toimenpiteitä yritysten innovaatiokapasiteetin lisäämiseksi ja kohentamalla yritysten digitaalista ja vihreää osaamista niiden kilpailukyvyn ja sopeutumiskyvyn varmistamiseksi.

valkoinen tausta, yläreunassa keskellä EU-lippu, ´jonka molemmin puolin sininen teksti. Vasemmalla teksti: Interreg Europe. Oikealla teksti: Co-funded the European Union. Näiden alapuolella vihreä palkki jossa valkoisella teksti: ATIVE ID.

Lisätietoja

Harri Kuusela
projektipäällikkö
+358 44 077 3630
harri.kuusela(a)paijat-hame.fi