Valitse sivu

Päijät-Hämeestä saa katetta investoinneille. Keskeinen logistinen sijainti, lähellä olevat markkinat ja kansainväliset yhteydet takaavat sujuvan toimintaympäristön yrityksille. Maakunnan monipuolinen elinkeinoelämä, osaava työvoima ja koulutusmahdollisuudet sekä yhteisölliset yritysverkostot puolestaan vahvistavat yritysten toimintaedellytyksiä ja luovat kasvun mahdollisuuksia. Työntekijöiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia lisää alueen kiinnostava kaupunkikulttuuri.

Lahden seudun koulutus- ja kehitysorganisaatiot tekevät elintarvikealan hankkeissa tiivistä yhteistyötä ja pyrkivät aktiivisesti tukemaan alan yritysten kasvua sekä tuotekehitys-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Lahden seudun kehitys LADEC, LAB ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus ja Lahden yliopistokampus ovat saaneet hankerahoitusta projekteille, jotka eri näkökulmista edistävät ruoka- ja juomakeskittymän yritysten kestävää kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä.

Tämä iloinen osaajajoukko on käytettävissäsi yrityksesi kehittämisessä.

Ryhmäkuva, hymyileviä ihmisiä, viisi naista ja kolme miestä seisovat kokoustilassa. Seinällä Päijät-Hämeen vaakuna.
Ruoka ja juoma -hanketoimijat koolla tammikuun kokouksessa. Kuvassa (vas.ylh.) Pasi Raja, Piia Sydänmaa ja Harri Kuusela. (kesk.) Annakaisa Elo, Rita Onkalo ja Petri Veijalainen. (Alh.) Katja Pethman ja Riika Kivelä.
  • Hanketoiminnassa on tärkeää yhteistyö ja sama maali. Näissä hankkeissa yhteisenä maalina on osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen jatkossakin sekä edellytysten luominen uusille elintarvikeinnovaatioille. Koordinoimme Päijät-Hämeen liitossa hankekokonaisuuden välistä tiedonvaihtoa. Joulukuussa startanneet tapaamiset jatkuvat säännöllisesti, toteaa aluekehityspäällikkö Riika Kivelä. Uudella toimintamallilla pyritään välttämään päällekkäistä tekemistä ja käytetään hankerahaa resurssiviisaasti.

Elintarvikealan hankkeilla tavoitellaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä

FoodHub-hanke ja Päijät-Hämeen viljaklusteri

Ladecin FoodHub-hanke keskittyy ruoka- ja juomateollisuuden pk-yritysten kansainvälistymisväylän rakentamiseen ja pilotointiin, verkostoyhteistyön kehittämiseen sekä alueen/toimijoiden tunnettuuden parantamiseen. Hankkeen lisäksi LADEC mm. koordinoi Päijät-Hämeen viljaklusterin toimintaa.

Päijät-Hämeen FoodHub: Piia Sydänmaa, piia.sydanmaa@ladec.fi,

Viljaklusteri: Jari Eskola, jari.eskola@ladec.fi https://viljaklusteri.fi/

LAB-ammattikorkeakoululle testiympäristö

LAB-ammattikorkeakoulun Mukkulan kampukselle valmistuva elintarvikelaboratorio tarjoaa testiympäristön uusille tuotteille. Lisäksi LAB koordinoi Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen yhteisen ruokastrategian toteuttamisvalmiuksia, kartoittaa yritysten tarpeita ja olemassa olevia palveluja liittyen koulutukseen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä digitalisaatioon sekä selvittää Päijät-Hämeen ruoka- ja juomateollisuuden sivuvirtojen hyödyntämismahdollisuuksia.

Laboratorio: Pasi Raja, pasi.raja@lab.fi

Muut hankkeet: Katja Pethman, katja.pethman@lab.fi.

Koulutuskeskus Salpaus tuottaa yrityskohtaisia palveluja

Salpaus kehittää elintarvikealan työpaikoilla työtekijöiden ja työyhteisöjen osaamista uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden ohjaamiseen. Valmennukseen osallistuvien yritysten kanssa sovitaan tarvelähtöinen sisältö, toimintatapa ja aikataulu.  Ohjausvalmennus varmistaa työvoiman saatavuutta ja pysyvyyttä. Lisäksi tuetaan toimialan tunnettuutta ja työtehtävien kiinnostavuutta monimuotoisella viestinnällä. Hanke on suunniteltu yhteistyössä Päijät-Hämeen viljaklusterin ja LADECin kanssa.

Viljo-hanke: Rita Onkalo, rita.onkalo@salpaus.fi

Lue lisää: Työvoimakoulutuksesta valmistui tekijöitä leipomoteollisuuteen

Kestävien ja terveellisten elintarvikkeiden innovointi

Lahden Yliopistokampuksen vetämässä Innovaatiolaboratorio kestävälle ja terveelliselle ruualle -hankkeessa maakunnan pk-yrittäjät, startup-toimijat tai vasta yrittäjyydestä haaveilevat ruoka-alan toimijat kohtaavat innovaatiotutkimuksen ja elintarviketutkimuksen osaajia sekä korkeakouluopiskelijoita Helsingin yliopistosta ja LUT-yliopistosta. Yhteisen tekemisen fokus on uusien, kestävien ja terveellisten elintarvikkeiden tuotekehityksessä. Hanke liittyy Luontoaskel terveyteen –ohjelmaan.

Marju Prass, Lahden Yliopistokampus, +358 50 593 7788, marju.prass@helsinki.fi

Lue lisää: Yliopistot tukemaan Päijät-Hämeen kehittymistä kestävän ruoan edelläkävijäksi

Päijät-Hämeessä panostetaan ruokaan ja juomaan

Päijät-Hämeen liitto on rahoittava viranomainen ja koordinoi älykkään erikoistumisen hanke- ja TKI-yhteistyötä. Päijät-Hämeen maakuntaohjelmaan sisältyvän älykkään erikoistumisen strategian yhdeksi kärjeksi on nostettu ruoka ja juoma. Alueella on vahva osaaminen erityisesti viljan jalostuksessa. Elintarviketeollisuus on myös yksi maakunnan edunvalvonnan kärkiteemoista. Muita vahvuuksia ovat sportti ja valmistava teollisuus sekä kestävyys.

https://paijat-hame.fi/aluekehitys-ja-rahoitus/

Lisätiedot

Riika Kivelä
aluekehityspäällikkö
+358 44 371 9454
riika.kivela@paijat-hame.fi

Harri Kuusela
projektipäällikkö
+358 44 077 3630
harri.kuusela(a)paijat-hame.fi