Omistajasta käyttäjäksi – kiertotaloutta ja kestävyysajattelua CECI-hankkeessa

CECIn ensimmäinen uutiskirje tutustuttaa sinut hankkeeseen, sen kumppaneihin ja sanastoon. Mitä kiertotalous tarkoittaa kuluttajien arjessa ja miten saadaan kaikki mukaan?

Lue lisää

Energiaremontit vauhtiin

Energiailta 16.1.2020 keräsi yli 60 kiinnostunutta kuulemaan ja keskustelemaan ARA:n uusista energia-avustuksista, aurinkosähköstä sekä yleensä energiatehokkuudesta. ARA:n Kari Lappalainen esitteli energia-avustuksia, joiden kautta on mahdollista saada tukea esim. lämmitysmuodon vaihtoon öljylämmityksestä kestävämpään vaihtoehtoon, lämmöntalteenottoon, lämpöpumppujen hankintaan sekä erilaisiin energiatehokkuutta lisääviin toimenpiteisiin. Avustuksen ydinasia on rakennuksen energiankulutuksen riittävä lasku ja sitä kautta saatava energiansäästö. Energian kulutuksen muutos todennetaan laskelmalla E luvusta ja energiatodistuksella. Lahti Energian Juhani Palmunen puolestaan kertoi yrityksen tarjoamista aurinkoenergiaratkaisuista sekä hankinnassa huomioitavista asioista. Kuulimme myös yleisiä vinkkejä energiaremontin valmisteluun ja energiatehokkuuden parantamiseen alueelliselta energianeuvojalta Anna-Maria Rauhalalta Rambollista. Keskustelu energia- ja ilmastoasioista jatkuu Hiilineutraali Päijät-Häme-tapahtumassa 20.2.2020. Silloin aiheena ovat mm. ajankohtaiset kansalliset ilmastoasiat sekä tehokkaimmat päästövähennyskeinot energiasektorilla ja hankinnoissa. Lisätietoja: Hiilineutraali Päijät-Häme Energiaillan esitykset: Kari Lappalainen, ARA: Asuinrakennusten energia-avustukset 2020 – 2022 Juhani Palmunen, Lahti Energia: Aurinkosähkön mahdollisuudet Anna-Maria Rauhala, Alueellinen energianeuvonta: Näin alkuun energiaremontissa   Energiailta järjestettiin osana ympäristöministeriön rahoittamaa 1,5 asteen kunta-hanketta ja Life-ohjelman tukemaa Canemure-hanketta. Lisätietoja: Ilmastoasiantuntija Maarit Virtanen, maarit.virtanen@paijat-hame.fi

Lue lisää

Kunnissa tarvitaan nyt sopeuttamistoimia

[caption id="attachment_19796" align="alignnone" width="1024"] Maakuntajohtaja Laura Leppänen mietteliäänä julkaistun selvityksen tulosten äärellä.[/caption] Kuntaliitto ja Päijät-Hämeen liitto tilasivat Perlacon Oy:ltä ennustetarkastelun maakunnan väestömuutoksista ja niiden vaikutuksista kuntien palvelutuotantoon. Tarkastelun tulokset osoittavat, että jo tapahtunut lasku syntyvyydessä aiheuttaa merkittäviä muutoksia eri ikäryhmien määrässä. Erityisesti lasten ja nuorten sekä työikäisten määrä laskee vuoteen 2030 mennessä. Ennusteen mukaan Päijät-Hämeen väkiluku vähenee kymmenessä vuodessa 7 300 hengellä. Väestömme ikärakenne muuttuu merkittävästi, kun yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa yli 12 400 hengellä ja samanaikaisesti työikäisten määrän ennustetaan vähenevän 9 %. Tämä tarkoittaa lähes 9 000 henkilön vähennystä.   Muutokset väestön ikärakenteessa ovat dramaattisia, mutta eivät täysin mahdottomia. Tilanteeseen on suhtauduttava vakavasti. On varauduttava ennakkoon ja ryhdyttävä sopeuttamistoimiin, kuvaa maakuntajohtaja Laura Leppänen.   Myös lasten ja nuorten määrä vähenee. Ennusteen mukaan 1–6-vuotiaiden määrä laskee lähes 2 700 lapsella ja 7–12-vuotiaiden määrä 3 200 lapsella. Lasten vähetessä määrällistä palvelutuotantoa on sopeutettava päiväkodeissa, esikouluissa ja alakouluissa - lapsia eli palvelujen käyttäjiä kuntien palveluissa on vähemmän. Perlaconin laskelmien mukaan Päijät-Hämeessä varhaiskasvatuksessa on vähennettävä yli 300 työpaikkaa ja alakouluissakin yli 150 työpaikkaa. Ikäihmisten määrän kasvu aiheuttaa puolestaan hoitajatarpeen kasvua, minkä arvioidaan selvityksessä olevan noin 700–800 hoitajan suuruusluokkaa. Tämän päälle on laskettava hoitajamitoituksen vaatima hoitajatarpeen kasvu. Samanaikaisesti eläköityminen vähentää tekevien käsien määrää.   Tarkoista luvuista voimme...

Lue lisää

LARS uutisia ja Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategian päivitys

[caption id="attachment_19740" align="alignnone" width="1024"] LARS tapaaminen marraskuussa 2019 Hampurissa.[/caption] Päijät-Hämeen Liitto on partnerina LARS - Learning Among Regions on Smart Specialisation -projektissa, jossa kehitetään alueellisia innovaatioprosesseja sekä toimijoiden välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että erityisesti julkinen sektori ja yliopistot voisivat paremmin tukea yritysten innovaatiotoimintaa ja innovaatioiden kaupallistamista. Kansainvälisen yhteistyön avulla vahvistetaan alueellista toimintaa vertailemalla ja ottamalla oppia muiden alueiden hyvistä käytännöistä. Verkostoituminen avaa myös uusia yhteistyömahdollisuuksia. Liettuan Industry 4.0 robotiikkaklusterin vetäjät ovatkin tulossa helmikuun 2020 aikana Lahteen tutustumaan Lahden Seudun kehittämisyhtiö LADECin ja paikallisten klustereiden toimintamalleihin. Lue lisää LARS kuulumisia projektin nettisivuilta löytyvästä uutiskirjeestä! Samaisen linkin takaa löydät myös aiemmat uutiskirjeet.   LARS hankkeesta sisältöjä myös strategian päivitykseen LARS hankkeessa kerättiin tietoa innovaatiotoiminnan ja yhteistyön haasteista.  Yrityksiltä, viranomaisilta sekä tutkimuksesta, koulutuksesta ja kehittämisestä vastaavilta toimijoilta saatua tietoa käytetään Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategian päivittämisessä. Tämä työ kokoaa toimijat yhteen työstämään strategiaa työpajassa 17.2.2020, jonne toivommekin erityisesti elinkeinoelämän edustajia paikalle. Lisätietoja Päijät-Hämeen liitosta: Riika Kivelä riika.kivela@paijat-hame.fi sekä Petra Stenfors petra.stenfors@paijat-hame.fi .   LARS - Learning Among Regions on Smart Specialisation -hanketta rahoittaa Interreg Baltic Sea Region -ohjelma.  

Lue lisää

Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin infotilaisuus 14.1.2020 Lahdessa

Haluatko edistää suomalais-venäläistä kulttuuridialogia? Kaipaatko taide- tai kulttuurialan hankkeellesi yhteistyökumppania Venäjältä? Haluatko tehdä yhteistyötä nuorison parissa kulttuuri- ja opetusalalla? Kiinnostaisiko museoalan dialogi venäläisten kumppanien ja suomalaisten kollegoiden kanssa? Onko sinulla annettavaa matkailualalle Suomessa ja Venäjällä? Kehitä oma ideasi 29.2.2020 mennessä ja tule mukaan suomalais-venäläiseen kulttuuriyhteistyöhön! Aihetta koskien tervetuloa mukaan suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin infotilaisuuteen 14.1.2020 Lahteen tai Hämeenlinnaan tai Skypen välityksellä. Infotilaisuus kohdentuu ensi vuonna Lahdessa vietettävän foorumin yhteyteen kohdennettuun kulttuuriyhteistyöhankehakuun. Infotilaisuus järjestetään tiistaina 14.1.2020 klo 13–15 Päijät-Hämeessä Lahdessa osoitteessa Kirkkokatu 12, 1.krs, ryhmätila Pesti ja Kanta-Hämeessä Hämeenlinnassa Birger Jaarlinkatu 15:ssa, 5.krs kokoushuone Waldemar. Mikäli et pääse paikan päälle, voit seurata infotilaisuutta myös Skypen välityksellä. Skype-linkki Liity Skype-kokoukseen Ongelmia liittymisessä? Kokeile Skype Web Appia Liity puhelimella +358942720677 (Suomi Finland) suomi (Suomi) Etsi paikallinen numero Neuvottelutunnus: 26433805 Ilmoittaudu mukaan viimeistään 10.1.2020 oheisen linkin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/F3E0340C42A13DEA. Lisätietoa kulttuurifoorumista osoitteessa: www.kultforum.org

Lue lisää

1 2 3 94