Kierrätyspuisto vai kaatopaikka?

Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavaa ja Lahden seudun kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointiselostusta (YVA-selostus) esiteltiin yleisölle Lahden pääkirjastossa keskiviikkona 5.2. Yleisöä oli paikalla satakunta, enimmäkseen Hollolasta ja Orimattilasta, joita hanke pääosin koskee. Tilaisuudessa esiteltiin neljää aluevaihtoehtoa, joista yhdestä tulisi uusi alue jätteenkäsittelylle. Pääosin alueella on tarkoitus käsitellä ja kierrättää materiaaleja ja loppusijoitukseen päätyvät sellaiset materiaalit, joita ei vielä hyödynnetä. Kuva: Ote Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavastaluonnoksesta Kaatopaikka vai puisto? Kuka päättää tulevan alueen sijainnista? Miksi maakuntaakaan aluerajaukset ovat isommat kuin YVA-selostuksessa? Yleisöä kiinnosti myös, kuinka kauan alueen perustaminen ja louhintatyöt kestävät ja miksi tarvitaan niin suuri alue, tuleeko alueelle jätettä pääkaupunkiseudulta tai jopa rajojen ulkopuolelta. Mitä tämä maksaa ja kuka rahoittaa? Huolta herätti, miten 30 vuoden aikana lainsäädäntö ja maailma muuttuvat ja millaiseksi alue tulee lopulta muodostumaan. Alueiden luontokysymykset ja vesien johtaminen ja käsittely alueilla myös puhuttivat. Tilaisuudessa Hämeen ELY-keskuksen Kari Leinonen, Swecon projektipäällikkö Mika Manninen, Riitta Väänänen Päijät-Hämeen liitosta sekä Päijät-Hämeen jätehuollon Antti Leiskallio vastasivat kysymyksiin esiteltyään hanketta ensin. Leiskallio totesi, että uusi, noin sadan hehtaarin alue on tavoitteena olla käytössä suunnilleen kymmenen vuoden kuluessa. Kierrätyspuiston kustannuksista valmistuu keväällä selvitys, jossa arvioidaan kunkin alueen toteuttamisen kustannuksia. Alueiden kustannuseroja syntyy pääosin paalutus- ja räjäytystöiden sekä tieliittymien rakentamisesta. Aloituskustannukset on arvioitu olevan miljoonia. Leiskallio muistutti, että uuden alueen...

Lue lisää

Kysely Päijät-Hämeen maaseudun vetovoimasta

Mikä innostaa tai innostaisi sinua asumaan, työskentelemään tai tekemään jotain ihan uutta maaseudulla? PoliRural-hanke selvittää maaseudun vetovoimatekijöitä 12 eri alueella Euroopassa ja  kehittää osallistavia ja ennakoivia menetelmiä ja digityökaluja maaseutupolitiikan kehittämiseksi sekä maaseudun vetovoiman lisäämiseksi. Kyselyyn on suunnattu Päijät-Hämeen maaseudulla asuville, työskenteleville tai muuttoa/työskentelyä harkitseville. Voit vastata kyselyyn 1.3.2020 mennessä: http://bit.ly/polirural-kysely  Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa 5-10 minuuttia. PoliRural-hanke kokoaa Kanta- ja Päijät-Hämeen alueelle ryhmää maaseudun nykyisistä ja tulevista asukkaista, yrittäjistä, päättäjistä jne. antamaan näkemyksiään maaseudun tulevaisuuden tarpeista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Ole yhteydessä, jos digitaalisuus ja uudet toiminnalliset työskentelytavat maaseudun kehittämisessä kiinnostavat: Petra Korkiakoski, puh. 050 4431229,  Petra.Korkiakoski@hamk.fi tai Sanna Lento, puh. 040 5096443 Sanna.Lento@hamk.fi. Suomenkielinen hankesivu: www.hamk.fi/polirural ja kv-hankesivu: polirural.eu

Lue lisää

CreaDemo-avustukset luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden kehittämishankkeisiin

Huomioithan, että hakuajat vaihtelevat tukimuodoittain ja että saadusta tuesta tehdään loppuselvitys. https://www.kopiosto.fi/AVEK/tuen-hakijoille/tukiohjeet/ Tuotannon tukia haettaessa kannattaa lukea ensin tukiohjeiden kohta Käsikirjoittamisen ja tuotannon tuet – tietoa tukien hakemisesta. AVEK-hakujärjestelmään liittyvää lisätietoa löydät kohdasta AVEK-hakujärjestelmä. Audiovisuaalisen kulttuurin tuki CreaDemo CreMa DigiDemo Ekotuki Jälkituotantotuki Kansainvälistymistuki Kehittämistuki (aik.ennakkovalmistelutuki) Koulutustuet Kurssituki Käsikirjoittamisen ja tuotannon tuet - tietoa tukien hakemisesta Käsikirjoitustuki Mediarata Mediataiteen kohdeapuraha StepDemo Tuotantotuki  

Lue lisää

Päijät-Hämeen TANIA-hankkeen toimintasuunnitelma – tukea uusien kunnostusmenetelmien käyttöönottoon

Päijät-Hämeen alueellinen toimintasuunnitelma on hyväksytty ja allekirjoitettu maakuntajohtaja Laura Leppäsen toimesta. Toimintasuunnitelma tukee Päijät-Hämeen maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa. Toimintasuunnitelma toteutetaan Helsingin yliopiston toimesta NANORAUTA-hankkeessa Etelä-Suomen Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelman (EAKR) kautta. NANORAUTA-hankkeen osatoteuttajina toimivat Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja LAB-ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on helpottaa uusien pilaantuneiden alueiden kunnostusmenetelmien käyttöönottoa Päijät-Hämeen alueella. Lisäksi hankkeessa tiivistetään Päijät-Hämeen PIMA-sektorin osaamista sekä tuodaan kansainvälistä asiantuntemusta alueelle. Yhteistyön lisääminen korkeakoulujen, yritysten ja viranomaisten kanssa edesauttaa alueen liiketoiminnan kehittymistä sekä helpottaa PIMA-asioiden hallinnollisia käytäntöjä. NANORAUTA-hanke on käynnistynyt syksyllä 2019 työpajalla, joka kokosi PIMA-alan asiantuntijoita ympäri Eurooppaa ja Suomea. Työpajassa kuultiin esimerkkejä erilaisista in situ -kunnostusmenetelmistä ja maaperän kunnostusprosesseista Suomessa. Ryhmätöissä saatiin arvokasta tietoa nanoraudan käytöstä maaperän ja pohjaveden kunnostamisessa, sekä paljon hyödyllistä palautetta tulevien kokeiden suunnittelun ja toteutuksen kannalta. Hankkeessa on talven aikana suoritettu laboratoriokokeita, joissa on tutkittu nanoraudan leviämistä maaperässä ja valmisteltu tulevia kokeita, joissa yhdistetään nanorauta biostimulaatioon ja sähkövirtaan. Keväällä on tarkoitus aloittaa kenttäkokeet SOILIA-asemalla ja varsinaisia in situ -kunnostuskohteita toivotaan löytyvän tiiviillä yritysyhteistyöllä. Toimintasuunnitelma on osa Interreg Europe -ohjelman rahoittaman TANIA-hankkeen toteutusta ja se on laadittu yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Päijät-Hämeen liiton kanssa. TANIA-sidosryhmä on osallistunut aktiivisesti suunnitelman kehittämiseen. Suunnitelma on luettavissa täältä Tietoja TANIA-hankkeesta. Lisätietoja: Martin Romantschuk, Helsingin yliopisto, professori, martin.romantschuk@helsinki.fi, p. 050 316 0553...

Lue lisää

Valtakunnallinen alue-ennakointiseminaari 19.-20.3.2020

Vuoden 2020 valtakunnallinen alue-ennakointiseminaari lähestyy – tänä vuonna tapaamme Lahdessa! Ilmastonmuutos, digiyhteiskunta ja väestökehitys raamittavat tulevaisuuskuvia. Kuinka alueet vastaavat haasteisiin ja keitä ovat menestyjät? Miten vahvistetaan päätöksenteon yhteyttä tulevaisuustietoon? Varmista eturivin paikkasi Kujanjuoksuun ja ilmoittaudu mukaan 4.3. mennessä! Katso lisäinfoa tapahtumasivulta

Lue lisää

1 2 3 95