KUULUTUS jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavaluonnoksen nähtävilläolosta

Tanja Gangsö -

KAAVA-AINEISTO VAIHEKAAVAN SIVUILLA

Lue lisää

Ilmoitus EU:n alue- ja rakennepoliittisen toimenpideohjelman (rakennerahasto-ohjelman) valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

Sari Mertsalmi -

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut yhdessä alueellisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa tulevaa ohjelmakautta 2021-2027 koskevan Suomen (pl. Ahvenanmaa) EU-osarahoitteisen rakennerahasto-ohjelman valmistelun. Ohjelmavalmistelua koordinoi ja yhteensovittaa kumppanuusperiaatteen mukaisesti toimiva Koheesio 2021+ -työryhmä sekä alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE). Valmistelu perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston antamaan yleisasetusehdotukseen (COM(2018) 375) sekä asetusesityksiin Euroopan aluekehitysrahastosta...

Lue lisää

Kuulutus maakuntavaltuuston kokouksesta 3.12.2019

Sari Mertsalmi -

Kuulutus maakuntavaltuuston kokouksesta 3.12.2019  

Lue lisää

Kuulutus maakuntavaltuuston kokouksesta 17.6.2019

admin -

Kuulutus maakuntavaltuuston kokouksesta 17.6.2019

Lue lisää

KUULUTUS Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 lainvoimaisuudesta

Tanja Gangsö -

Lue lisää