KUULUTUS Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan vireilletulosta

Tanja Gangsö -

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lahden seudun kierrätyspuisto, YVA-ohjelma

Lue lisää

Päijät-Hämeen liitto etsii energia- ja ilmastoasiantuntijaa

admin -

Asiantuntijan tehtävänä on edistää ja toteuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopoliittisen suunnitelman toimeenpanoa Päijät-Hämeen alueella. Asiantuntija palkataan ajalle 1.2.2019 - 31.12.2023. Tehtävän pääasiallinen vastuualue on toimia Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman hankkeen aluekoordinaattorina Päijät-Hämeessä. Hanke saa rahoitusta LIFE - IP -ohjelmasta. Hanke käynnistyy syksyllä 2018. Aluekoordinaattori toimii LIFE-IP -projektin...

Lue lisää

Päijät-Hämeen liitto hakee IT-suunnittelija/palvelusihteeriä

admin -

Päijät-Hämeen liitto etsii IT-suunnittelija/palvelusihteeriä   Päijät-Hämeen liitto palkkaa IT-suunnittelija/palvelusihteerin hallinto- ja tukipalvelutiimiin. Tehtävän tarkoituksena on toimisto- ja tukipalvelujen tuottaminen. Tehtävän pääasiallinen sisältö on: - liiton IT-tietojärjestelmän ylläpito, hankinta ja käyttäjätuki - kirjaamo-tehtävät, dynasty asianhallintajärjestelmän pääkäyttäjän tehtävät, hallintoasiakirjat ja kokous- sekä neuvottelujärjestelyt ja liiton www-sivujen ylläpitoon osallistuminen.   Hakijalta edellytetään tehtävään...

Lue lisää

Kuulutus maakuntavaltuuston kokouksesta 3.12.2018

admin -

Kuulutus maakuntavaltuustonkokouksesta 3.12.2018

Lue lisää

Kysely muuttaneille

Maija Väkeväinen -

Päijät-Hämeen liitto toteuttaa loppuvuoden 2018 aikana internetkyselyn seitsemän suomalaisen paikkakunnan asukkaille. Kysely on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat muuttaneet paikkakunnalle viimeisen viiden vuoden aikana (vuonna 2013 tai sen jälkeen). Kyselyllä selvitetään, millaisia mielikuvia paikkakunnille hiljattain muuttaneilla on asuinkunnastaan ja millaiset tekijät ovat olleet muuton taustalla. Kysely on osa Päijät-Hämeen liiton hanketta,...

Lue lisää