BSR Interreg Seed Money -hakukierros on auki

Maija Väkeväinen -

Tiistaina 5.11. avautui Seed Money –hakukierros. Rahoitusta voidaan myöntää Itämeren alueen strategiaa toteuttavien – eri rahoituslähteistä haettavien - hankkeiden valmisteluun. Siemenrahat ovat Interreg Itämeren alueen ohjelman tarjoama rahoitus, jolla tuetaan hankkeiden valmistelua EU: n Itämeren alueen strategian (EUSBSR) toimintasuunnitelman mukaisesti. Siemenrahoilla tukiprojektia voidaan valmistaa mihin tahansa alueen käytettävissä oleviin rahoituslähteisiin....

Lue lisää

Päijät-Häme näyttämässä tietä ilmastotyössä

Maarit Virtanen -

Päijät-Hämeen maakunta on yhdessä alueen kuntien kanssa valmis vähentämään 80 % maakunnan kasvihuonekaasupäästöistä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Rinteen hallitus on asettanut tavoitteekseen Suomen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Päijät-Häme tavoittelee hiilineutraaliutta jo tätä aiemmin, vuoteen 2030 mennessä. Tämä toteutetaan vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä ja lisäämällä hiilensidontaa. ”Kunnianhimon taso tulee asettaa korkealle,...

Lue lisää

Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelma ja 1,5 asteen elämäntavan kokeilu esillä Lahden tiedepäivässä

Maarit Virtanen -

Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelma on hyväksytty toukokuussa ja sen toteutus on jo alkanut. Toimintasuunnitelman etenemistä seurataan BIOREGIO-hankkeen toisessa vaiheessa vuosien 2020-21 aikana, sekä Päijät-Hämeen kiertotalousryhmän toimesta. Toimintasuunnitelma tarkentaa alueen biokiertotalouden tavoitteita sekä konkretisoi Päijät-Hämeen maakuntastrategian ja -ohjelman älykkään erikoistumisen kiertotalouden kärkeä ja tukee myös Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategiaa. Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelma on...

Lue lisää

Työmatkat pitenevät, ekotekoja tarvitaan

Maaret Monola -

Teollisuuden rakennemuutos ja liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ovat hallinneet työpaikka- ja työssäkäyntiteemojen julkikuvaa Päijät-Hämeessä 2000-luvulla. Viime vuosina niiden rinnalle on noussut ilmastonmuutos, joka on ohjannut keskustelua muun muassa etätyöhön ja kevyeen työmatkaliikenteeseen yhdyskuntarakenteen sisällä. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet peruskysymykset siitä, missä päijäthämäläiset nykyisin työskentelevät, mitä he tekevät ja miten se kaikki näyttäytyy...

Lue lisää

Haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 2019

Maaret Monola -

Päijät-Hämeestä yksi kohde Elävän perinnön kansallisessa luettelossa Museovirasto avaa toista kertaa haun Elävän perinnön kansalliseen luetteloon 4.11-5.12.2019. Kansallinen luettelo täydentyy määräajoin. Ensimmäisellä kerroksella vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi luetteloon 52 kohdetta. Kansallisesta luettelosta on mahdollista tehdä ehdotuksia Unescon kansainvälisiin aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin. Päijät-Hämeestä Elävän perinnön kansallisessa luettelossa on edustettuna...

Lue lisää

1 2 3 87