Vetovoimaa ruostevyöhykkeelle pehmeällä digitalisaatiolla: Sibeliustalo 15.1.2020

Harri Kuusela -

Miten pieni maakunta pärjää ison vetovoimaisen metropolin kupeessa? Miten houkutella ja pitää alueella ihmisiä, osaamista ja pääomaa? Miten digitalisaatiota voidaan hyödyntää elämänlaadun parantamisessa ja sitä kautta alueen vetovoiman kehittämisessä? Next2Met Interreg Europe -hanke järjestää kansainvälisen tietotuokio- ja vaihdantapäivän Lahden Sibeliustalolla keskiviikkona 15.1.2020. Emäntämaakunta Päijät-Hämeen lisäksi esillä ovat hankkeen kumppanit eurooppalaisten...

Lue lisää

CPMR ilmastotavoitteet – EU:n tulisi olla hiilineutraali 2050 mennessä

Juha Hertsi -

CPMR: n jäsenalueet ovat ilmastohaasteiden ytimessä ja jo nyt ilmastomuutoksen kasvavien vaikutusten edessä. Jäsenalueet sitoutuvat toteuttamaan kunnianhimoista politiikkaa ilmastomuutoksen syiden lieventämiseksi ja mukauttamiseksi. CPMR jäsenalueet tukevat Euroopan unionin ilmastotoiminnan vahvistamista. Päijät-Häme asettaa haastavia tavoitteita ilmastomuutoksen hillintään. https://paijat-hame.fi/rahoitus-ja-hankkeet/yleista-rahoituksesta/paijat-hameen-liiton-omat-hankkeet/canemure/ Policy Position "Regions, indispensable partners for a new European climate ambition", approved by...

Lue lisää

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA loppusuoralla – kaavatyö jatkuu

Maaret Monola -

Lahden seudun kierrätyspuisto -hankkeen tammikuussa 2019 aloitettu ympäristövaikutusten arviointi -prosessi YVA on nyt loppusuoralla. Vaikutusarvioinnissa kertynyttä materiaalia viimeistellään parhaillaan, ja Hämeen ELY-keskus saa joulun alla luettavakseen YVA-selostuksen liitteineen. Yleisön nähtäville tämä Sweco Ympäristö Oy:n ja Vahanen Environment Oy:n laatima tietopaketti tulee tammikuussa 2020. Kuulemisajan jälkeen YVA-menettely päättyy ELY-keskuksen antamaan loppupäätelmään...

Lue lisää

Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumi kokoontuu Lahdessa 2.–3.10.2020 – Partnerihaku on avattu

Maaret Monola -

Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin avulla löydät sopivan yhteistyökumppanin taiteen ja kulttuurin hankkeisiin Venäjältä. Partneria yhteistyöhön voivat etsiä foorumin kautta niin erilaiset organisaatiot, yhteisöt kuin yksittäiset toimijat sekä ammattilais- että harrastajatasolla. Foorumitoiminnassa ovat edustettuina laajasti kaikki kulttuurin ja taiteen alat. Kulttuurifoorumin partnerihaku 2020 on käynnistynyt. Lahden kulttuurifoorumiin on suomalaisten vuoro tehdä hanke-ehdotuksia venäläisille...

Lue lisää

BSR Interreg Seed Money -hakukierros on auki

Maija Väkeväinen -

Tiistaina 5.11. avautui Seed Money –hakukierros. Rahoitusta voidaan myöntää Itämeren alueen strategiaa toteuttavien – eri rahoituslähteistä haettavien - hankkeiden valmisteluun. Siemenrahat ovat Interreg Itämeren alueen ohjelman tarjoama rahoitus, jolla tuetaan hankkeiden valmistelua EU: n Itämeren alueen strategian (EUSBSR) toimintasuunnitelman mukaisesti. Siemenrahoilla tukiprojektia voidaan valmistaa mihin tahansa alueen käytettävissä oleviin rahoituslähteisiin....

Lue lisää