Valitse sivu

Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2021 on keskeisten aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys maakuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Katsauksen arviot on tuotettu syyskuun 2021 aikana ja koostamista ovat vetäneet ELY-keskukset.

Alueiden talous ja työllisyys ovat lähteneet koronakriisin helpottumisen ja rajoitusten
purkamisen myötä vahvaan kasvuun. Odotukset lähitulevaisuudesta ovat eri puolilla maata
positiiviset ja työvoiman kysyntä todella vilkasta.

Päijät-Hämeen näkymät löytyvät julkaisun sivulta 56 lähtien. Suhdannebarometrin mukaan näyttää siltä, että Päijät-Hämeen yritykset uskovat kasvuun ja saavuttavat valtakunnallisen suhdannetasoa. Samanaikaisesti kuitenkin mm. edelleen pahenevat osaavan työvoiman saatavuuden ongelmat voivat muodostua talouden palautumisen esteeksi.

Taulukko näkymien arvioinnista

Linkki julkaisuun

Lisätiedot: aluekehityspäällikkö Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto