Valitse sivu

Päijät-Hämeen kunnat tekevät monella tasolla yhteistyötä ja yksi erinomainen esimerkki siitä on Päijät-Hämeen kesäyliopisto, joka nimestään huolimatta järjestää koulutuksia ympäri vuoden. Sen ylläpitäjä on Päijät-Hämeen kesäyliopistoyhdistys, jonka jäseniä ovat kaikki Päijät-Hämeen kunnat.

Kuvassa Päijät-Hämeen Kesäyliopiston henkilökunta. Vasemmalta koulutuskoordinaattori Jenna Mattila, suunnittelija Tiina Laurikainen, rehtori Riikka Harju ja koulutuskoordinaattori Anne Prusila.

Monipuolinen ja räätälöitävä koulutustarjonta                 

Kesäyliopisto järjestää kahdeksan eri korkeakoulun opetustarjontaa ja kaikki opinnot on suunniteltu niin, että opiskelu on mahdollista työn ohessa. Kesäyliopiston LAB-sotepolkuopintojen ja LUT-väyläopintojen kautta on mahdollisuus hakeutua tutkinto-opiskelijaksi korkeakouluun. Kesäyliopisto järjestää myös maksuttomia opiskelutaitoiltoja, jotka ovat avoimia kaikille korkeakouluopiskelijoille ja opintoihin pyrkiville.

Kesäyliopisto tarjoaa avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutuksia, ikääntyvien yliopistotoimintaa sekä muuta yleissivistävää ja hyvinvointia tukevaa koulutusta.

Kesäyliopistosta apua kuntien ja organisaatioiden koulutustarpeisiin

Kesäyliopisto monipuolistaa alueen koulutustarjontaa tuomalla avoimen korkeakoulun opintoja eri yliopistojen tarjonnasta. Kesäyliopisto palvelee alueensa kuntia ja organisaatioita erilaisissa koulutukseen liittyvissä tarpeissa. (mm. Veso, päättäjille suunnatut koulutukset ja tilaisuudet, yleisöluennot jne.). Myös alueemme kuntien uusien valtuutettujen koulutus on toteutettu yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton ja Kesäyliopiston kanssa. 

Kesäyliopistoa kannattaakin hyödyntää erityisesti silloin, jos yksittäinen kunta tai organisaatio ei voi itse tilata koulutusta henkilöstölleen, mutta tarve on olemassa ja sama tarve on myös muissa alueen organisaatioissa.

Rahoituksen supistuminen vaarantaisi Kesäyliopiston toimintaa

Päijät-Hämeessä kesäyliopiston kurssitarjonta ja opetus on kasvanut vuosittain viimeisen kuuden vuoden aikana. Mutta jo toteutetut ja tulossa olevat leikkaukset valtion rahoituksessa haastavat toimintaa.

Suomessa on 19 kesäyliopistoa, joiden valtionosuusrahoitus on noin neljä miljoonaa euroa. Vuonna 2024 rahoitusta leikattiin 20 %, eli miljoona euroa. Vuodelle 2025 suunnitellaan vielä 200 000 euron leikkausta, ja lisäleikkauksia voi tulla myös vuonna 2026. Rahoitusmalli muuttuu vuoden 2024 lopussa. Lisäksi aikuiskoulutustuen poistuminen aiheuttaa epävarmuutta ja vaikuttaa jo koulutuksiin ilmoittautuneiden määriin.

Paikallinen toimija huomioi opetustarjonnassa oman alueen tarpeet

Kesäyliopiston ehdoton vahvuus koulutuksen järjestäjänä on ketteryys; se pystyy reagoimaan nopeasti uusiin tarpeisiin ja täydentämään opetustarjontaa kysynnän mukaan. Kesäyliopisto toimii kustannustehokkaasti ja käyttää opetuksessaan eri alojen huippukouluttajia, jotka palkataan tarpeen mukaan.

Lue lisää koulutustarjonnasta kesäyliopiston verkkosivulta: https://paijathameenkesayliopisto.fi/