Valitse sivu

Tuulivoimaselvitys

Päijät-Hämeen liitto kartoittaa tuulivoimatuotantoon soveltuvia uusia alueita koko Päijät-Hämeen alueella. Edellinen selvitys on vuodelta 2012. Sen jälkeen tuulivoimateknologia on kehittynyt ja voimaloiden korkeudet ovat kasvaneet, joten tuulivoimaloille voi löytyä sopivia paikkoja uusilla alueilla.

Ajankohtaista

Asukastilaisuudet tuulivoimaselvityksestä

Tuulivoimaselvityksestä järjestettiin viisi asukastyöpajaa eri puolilla maakuntaa. Alla on asukastyöpajoissa käsitellyt kartat, joissa on esitetty rajaukset alueista joiden soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon nyt arvioidaan. Lisäksi ohessa on työpajojen esityskalvoja.

Asukastyöpajojen kartat kunnittain:

Webinaari luottamushenkilöille

Maanantaina 16.5. järjestettiin Päijät-Hämeen kuntien luottamushenkilöille webinaari tuulivoimaan liittyen. Noin neljä tuntia kestäneessä tilaisuudessa käsiteltiin tuulivoiman hyötyjä ja haittoja. Tilaisuuden alussa kuultiin puheenvuoroja, mm. Ympäristöministeriöstä sekä Iin kunnasta. Tuulivoiman imagovaikutuksia kunnille käsiteltiin työpajassa, jossa osallistujat pääsivät merkitsemään näkemyksiään myös kartalle.

Selvityksen tuloksia esiteltiin verkossa

Tiistaina 29.3.2022 järjestettiin maakunnan asukkaille avoin Teams-tilaisuus verkossa, jossa kerrottiin tuulivoimaselvityksen etenemisestä. Tilaisuuden esittelymateriaalit ovat oheisten linkkien takana.

Tuulivoimaselvityksen tuloksien uutisointi paikallismediassa


Tuulivoimaselvitys

Selvitys toimii myös seuraavan kokonaismaakuntakaavan taustaselvityksenä.

Maakuntakaavalla ohjataan vain mittakaavaltaan seudullisesti merkittävien tuulivoimatuotantoalueiden sijoittumista, pienempien tuulivoimatuotantoaluiden toteuttaminen on mahdollista yleiskaavoituksella.

Selvityksen toteuttaa FCG ja hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 50 000 euroa.

Ympäristöministeriö myönsi Päijät-Hämeen liitolle selvitystä varten 35 000 euron erityisavustuksen ja omarahoitusosuudesta (15 000 e) vastaa Päijät-Hämeen liitto.

Selvitys käynnistyi kesällä 2021 ja valmistuu syksyllä 2022.

Lisätietoja

Kaisa Torri
erityisasiantuntija
puh. 040 774 7060
kaisa.torri(a)paijat-hame.fi