Aluesuunnittelu

  Aluesuunnittelusta käytetään myös nimiä alueidenkäyttö tai lyhyesti kaavoitus. Aluesuunnittelun näkyvin tuotos on Päijät-Hämeen kuntien yleis- ja asemakaavoitusta sekä alueella toimivien muiden viranomaisten toimintaa ohjaava maakuntakaava.

  
  

   

  Aluesuunnittelun tehtäviin kuuluvat kaavan pitäminen ajan tasalla, sen kehittäminen ja toteuttamisen edistäminen. Se tapahtuu osallistumalla ja edistämällä kuntien kaavojen ja muiden viranomaisten suunnitelmien toteutumista viranomaisneuvotteluilla, lausuntoja antamalla ja yhteistyöllä mm. selvitysten laadinnassa ja työryhmissä.

  Maakuntakaavan ajan tasalla pitäminen edellyttää maankäytön nykytilan sekä muutosten seurantaa ja maakuntasuunnitelman aluerakennetta koskevien tavoitteiden laatimista. Uuden maakuntakaavatyön käynnistämisen tarve riippuu maakuntakaavan ajantasaisuudesta, toteutumisen seurannan tuloksista ja maakuntasuunnitelmassa asetetuista aluerakenteen tavoitteista.

  Lisätietoja:

  Riitta Väänänen
  aluesuunnittelujohtaja

  Päijät-Hämeen liitto
  040 531 7628, riitta.vaananen@paijat-hame.fi