Valitse sivu

Kiertotalous

Kiertotalous pohjautuu Päijät-Hämeen vahvaan osaamiseen ympäristöteknologian ja cleantechin alalla. Alue on profiloitunut jo 90-luvulla ympäristöteknologian edelläkävijäksi. Kiertotalouden odotetaan tulevaisuudessa luovan Päijät-Hämeelle kasvua ja liiketoimintaa, vahvistavan alueen logistisesti tärkeää sijaintia sekä voimistavan Päijät-Hämeen profiloitumista kestävän kehityksen maakunnaksi.

Kiertotalous merkitsee Päijät-Hämeessä materiaali- ja energiatehokkuutta sekä uusia biotalouden ratkaisuja. Kiertotalouden kautta syntyy uusia kaupallisia mahdollisuuksia, uudenlaisia tuotteita, palveluita ja ajatusmalleja seudun yrityksille ja asukkaille. Uudet palvelut, edelläkävijyys, kiertotalouden koulutus eri asteilla nostavat edelleen osaamistasoa ja tarjoavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja osaamista muutoksessa kohti kestäviä tuotantomenetelmiä ja palveluja.

Päijät-Hämeen tiekartta kohti kiertotaloutta määrittelee tavoitteet, kokoaa kiertotalouden toimijoita ja hankkeita sekä ohjaa suunnitelmallisesti alueen kiertotalouden kehittymistä. Alueen kehittäjistä, korkeakoulujen ja yliopistojen sekä yritysten edustajista koostuva Kiertotalous -ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ryhmä jakaa tietoa käynnissä olevista ja suunnitelluista kiertotalouden toimenpiteistä ja hankkeista.

Lisätietoja

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
puh. + 358 44 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Riika Kivelä
projektipäällikkö
puh. +358 44 3719 454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi