Valitse sivu

Kiertotalous

Kiertotalous pohjautuu Päijät-Hämeen vahvaan osaamiseen jätteiden käsittelyn, biologisten sivuvirtojen hyödyntämisen, ympäristöteknologian ja ympäristön kunnostuksen aloilla. Alue on profiloitunut jo 90-luvulla ympäristöteknologian edelläkävijäksi. Kiertotalouden odotetaan tulevaisuudessa tuovan Päijät-Hämeelle kasvua ja liiketoimintaa, vahvistavan alueen logistisesti tärkeää sijaintia sekä voimistavan Päijät-Hämeen profiilia kestävän kehityksen maakuntana.

Kiertotalous merkitsee Päijät-Hämeessä materiaali- ja energiatehokkuutta sekä uusia biotalouden ratkaisuja. Kiertotalouden kautta syntyy uusia kaupallisia mahdollisuuksia, uudenlaisia tuotteita, palveluita ja toimintamalleja seudun yrityksille ja asukkaille. Uudet palvelut, edelläkävijyys ja kiertotalouden koulutus eri asteilla nostavat edelleen osaamistasoa ja tarjoavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja osaamista muutoksessa kohti vihreää taloutta sekä kestäviä tuotantomenetelmiä ja palveluja.

Kiertotalouden tiekartta

Roadmap towards Circular Economy

Päijät-Hämeen tiekartta kohti kiertotaloutta määrittelee tavoitteet, kokoaa kiertotalouden toimijoita ja hankkeita sekä ohjaa suunnitelmallisesti alueen kiertotalouden kehittymistä. Alueen kehittäjistä, korkeakoulujen ja yliopistojen sekä yritysten edustajista koostuva Kiertotalous -ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ryhmä jakaa tietoa käynnissä olevista ja suunnitelluista kiertotalouden toimenpiteistä ja hankkeista.

Lisätietoja

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
puh. + 358 44 3719 442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Johanna Snell
projektikoordinaattori
puh. +358 44 077 3637
johanna.snell(a)paijat-hame.fi