Valitse sivu

Vetovoima ja kyky uudistua määrittävät Päijät-Hämeen uutta maakuntastrategiaa, jonka maakuntavaltuusto hyväksyi perjantaina 3.12.2021. Alkaneen vaalikauden aikana Päijät-Hämeen tavoitteena on vahvistaa maakunnan vetovoimaa. Tässä ei onnistuta ilman kykyä uudistua. Uudistuminen edellyttää paitsi tietoa ja resursseja, myös positiivista ja eteenpäin katsovaa asennetta.  Vain uudistumalla voimme saada maakuntaamme lisää asukkaita, yrityksiä ja vierailijoita.

Maakuntastrategia sisältää myös maakuntaohjelman ja lakisääteisen älykkään erikoistumisen strategian. Kyse on maakuntamme suhteellisista eduista. Päijät-Hämeen kohdalla nämä niin sanotun älykkään erikoistumisen kärjet ovat sportti, ruoka ja juoma sekä valmistus. Niiden valikoituminen perustuu ennalta määrättyihin kriteereihin, joita ovat muun muassa olemassa oleva yrityskanta, TKI-toiminta ja koulutus. Lisäksi älykkään erikoistumisen kärjillä tulee olla ennen kaikkea kasvumahdollisuuksia ja kansainvälistä uskottavuutta. Strategiakokonaisuutta ja kehitystyötä ohjaa kestävyyden periaate.

Uutta maakuntastrategiaa toteutetaan yhdessä, maakunnan lukuisten eri toimijoiden tekemisenä. Tähän toimintaan on myös mahdollista saada rahoitustukea alkaen tammikuun lopussa avattavasta Euroopan aluekehitysrahaston hausta. Tämä EAKR-haku on uuden ohjelmakauden ensimmäinen, ja sitä ohjaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -ohjelma. Päijät-Hämeen liiton osuus EAKR-varoista seuraavan seitsenvuotiskauden aikana on 15,2 miljoonaa euroa.

Niina Pautola-Mol
Maakuntajohtaja
+358 44 077 3010
niina.pautola-mol@paijat-hame.fi


Alla olevat tiedostot ovat ladattavissa .pdf-muodossa:


Lisätietoja:

Riitta Nieminen
Kehittämisjohtaja
+358 40 508 6526
riitta.nieminen@paijat-hame.fi