Valitse sivu

Asukkaiden mahdollisuuksia osallistua kiertotalouteen halutaan parantaa Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeen liitto ja Lahden ammattikorkeakoulu ovat käynnistäneet maakuntatasoisen toimintasuunnitelman kehittämisen. Toimintasuunnitelma pyrkii aktivoimaan sekä Päijät-Hämeen asukkaita että elinkeinoelämää synnyttämällä positiivista kierrettä:

Kun tietoisuus kestävän kuluttamisen mahdollisuuksista lisääntyy, vahvistuu myös kiinnostus kierto- ja jakamistaloutta kohtaan. Päijät-Hämeen elinkeinoelämä vastaa kasvavaan kysyntään luomalla uusia palveluita, jotka entisestään tukevat kestävää kuluttamista, TKI-asiantuntija Eliisa Punttila Lahden ammattikorkeakoulusta kertoo.

Uusilla palveluilla kestävämpää arkea

Kiertotaloudessa piilee Sitran mukaan merkittävä liiketoimintapotentiaali. Ilmastotalkoissa moni miettii, miten voisi kantaa kortensa kekoon.

Miltä päijäthämäläisen ilmasto- ja resurssiviisas arki voi kuulostaa tulevaisuudessa? Kotitaloudet eivät tuota enää jätteitä, vaan eri jakeisiin lajiteltuja raaka-aineita. Tavaroita, tiloja ja kulkuneuvoja lainataan useimmin kuin omistetaan. Rikki mennyt korjataan ja vanha uudistetaan. Kaikessa pyritään siihen, että kaikki valmistettu energia ja materiaali käytetään mahdollisimman tarkkaan hyödyksi ja pidetään mahdollisimman pitkään kierrossa.

Toimintasuunnitelmassa nimettävien toimenpiteiden halutaan johtavan uusien palveluiden syntymiseen, jotka mahdollistavat ja kannustavat asukkaita kestävään toimintaan.

Yllä mainittuja teemoja edistetään yhdessä Lahden kaupungin ympäristöpääkaupunkitoimien 2021 kanssa ja osana maakunnallista ilmasto- ja kiertotaloustiekarttatyötä. Maakunnassa on laaja-alaiset ilmasto- ja kiertotalousryhmät, jotka lisäksi tukevat asiakasläheistä tapaa toteuttaa kestävämpää arkea hiilineutraalissa maakunnassa, korostaa Päijät-Hämeen liiton aluekehityspäällikkö Juha Hertsi.

Näkyvyyttä ja ideoita kansainvälisestä yhteistyöstä

Toimintasuunnitelma laaditaan osana neljävuotista kansainvälistä CECI-hanketta (Citizen involvement in circular economy implementation), jota rahoittaa EU:n Interreg Europe-ohjelma. Hyviä käytäntöjä asukkaiden kiertotaloustoiminnasta jaetaan Ranskasta, Tšekistä, Espanjasta, Bulgariasta ja Belgiasta tulevien hankekumppaneiden kanssa. Päijät-Häme saa hankkeen kautta sekä kansainvälistä näkyvyyttä, että uusia ideoita eurooppalaisilta kumppaneiltaan. Seuraavien vuosien aikana laadittava toimintasuunnitelma viedään käytäntöön vuonna 2022.

Lue lisää hankkeesta: https://lab.fi/fi/projekti/ceci-citizen-involvement-circular-economy-implementation

Lisätietoja:
Johanna Snell, projektikoordinaattori, Päijät-Hämeen liitto, johanna.snell(a)paijat-hame.fi p. 044 077 3637
Katerina Medkova, projektisuunnittelija, Lahden ammattikorkeakoulu, katerina.medkova(a)lab.fi p. 044 708 5011