Valitse sivu

BIOREGIO-projektin kuudes kausi merkitsee biokiertotalouden kiihdyttämiseksi tehtyjen toimien päätökseen saattamista hankealueilla. Kuusi toimintasuunnitelmaa on laadittu biojätteen kierrättämisen ja biologisten kiertojen edistämiseksi. Viimeisin puolivuotisjakso on pitänyt sisällään muun muassa tiedon jakamista biopohjaisen kiertotalouden hyvistä käytännöistä; alueellisissa sidosryhmätapaamisissa, tiedonjakotilaisuuksissa jokaisella alueella sekä uusien hyvien käytäntöjen lisäämistä BIOREGIOn nettisivuille. Asiantuntijat ovat arvioineet hyvät käytännöt ja niistä 27 on valittu Interreg Policy Learning -alustalle. Kausi huipentui partneri- ja sidosryhmätapaamiseen Ranskan Nantesissa marraskuun alussa.

Kuudes alueidenvälinen tilaisuus järjestettiin Ranskan Nantesissa ja Maugesissa 5.-6.11.2019. Tilaisuuden painopisteenä oli strategiat ja toimintasuunnitelmat, järjestäjänä toimi ACA3 yhdessä Pays de la Loiren maakuntaliiton ja Maugesin kunnan kanssa.

Ensimmäisen päivän alussa kuultiin Pays de la Loiren alueen kiertotaloudesta, biotalouden suunnitelmasta sekä strategiasta. Jokainen hankepartneri esitteli oman alueensa biokiertotalouden edistämisen toimintasuunnitelman.

Kiinnostava keskustelu alueiden saavutuksista – Jokaisesta partnerimaasta osallistui edustaja round table -keskusteluun, jossa käytiin läpi alueilla tapahtunut strategiatason muutos. Muutoksen taustalla oli pitkälti BIOREGIO-projektin ensimmäisen kolmen vuoden aikana tapahtunut tiedonvaihto ja toimintasuunnitelmien kehittäminen. Yhteistyö ja oppiminen nousivat avainsanoiksi keskustelussa. Lisäksi keskustelijat esittelivät alueidensa hyvät käytännöt, jotka olisivat helpoimmin tai haastavammin siirrettävissä. Kaikki olivat yksimielisiä projektin tuomasta avusta biokiertotalouden nostamisessa alueellisiin strategioihin.

Toisen päivä aikana tutustuttiin maaseutumaisen Maugesin alueen biokiertotalouden hyviin käytäntöihin. Osallistujat pääsivät näkemään monenlaisia aloitteita ruokahävikin vähentämiseksi, kompostoinnin edistämiseksi ja puutarhajätteen hyödyntämiseksi. Iltapäivällä vierailtiin maatilalla, joka hyödyntää kunnan puutarhajätettä parantaakseen peltojensa maa-ainesta. Päivän lopussa tutustuttiin kasvisten esikäsittelylaitokseen, joka mahdollistaa ruokaketjun lyhentämisen sekä parantaa yhteisön sosiaalista toimintaa.

Lue lisää hyvistä käytännöistä ja tapahtumista BIOREGIOn nettisivuilta ja BIOREGIOn omasta uutiskirjeestä! Tämä uutiskirje on projektin viimeinen. BIOREGIOn ensimmäinen kausi on lopuillaan, sitä seuraa kahden vuoden seurantakausi (2020-2021), jonka aikana toteutetaan laadittuja toimintasuunnitelmia alueilla.

Lisätietoja:
Johanna Snell, Päijät-Hämeen liitto, projektikoordinaattori, johanna.snell(a)paijat-hame.fi