Valitse sivu

Kesto:
1.9.2021–31.8.2022

Päätoteuttaja:
LAB-ammattikorkeakoulu

Projektin sivut:
https://www.interregeurope.eu/bioregio/

Rahoittaja:
Interreg Europe

Budjetti:
0,29 M €

Twitter:
#BIOREGIOproject

BIOREGIO II – jatkokauden aikana hanke keskittyy hyvien käytäntöjen jakamiseen COVID-pandemiasta selviämiseksi ja vihreään siirtymään liittyen biokiertotalouden keinoin. Hanketta koordinoi LAB-ammattikorkeakoulu. Suomesta mukana on lisäksi Päijät-Hämeen liitto. Päijät-Hämeen liitto keskittyy politiikan suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Projektissa verrataan hyviä käytäntöjä rakennerahastojen hallinnassa ja käytössä muilla alueilla.

Lisätietoja

Riika Kivelä
projektipäällikkö
puh. 044 371 9454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi


Lue lisää BIOREGIO -hankkeen sivuilta ja tälle sivulle kootuista uutisnostoista.