Valitse sivu

Luova sisältö kasvun kärjeksi

Infotilaisuus luovien alojen innovaatiohausta 12.4.2022 klo 10:00. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen.

Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoituksella edistetään luovan talouden uusiutumista. Rahoitusta tullaan kohdentamaan erityisesti yritysten digitaalista toimintaympäristöä uudistaviin ja vihreää siirtymää edistäviin hankkeisiin. Tavoitteena on tukea ja luoda pohjaa luovan talouden tki-intensiivisyyden kasvulle sekä vahvistaa yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä.

Nyt avautuvassa haussa toivotaan uusia ja rohkeita avauksia etenkin seuraaviin teemoihin:

1. Luovat sisällöt palveluna

Uudenlaisina palveluna tarjottavat luovat sisällöt voivat olla eri toimialoilta, kuten esimerkiksi kirjallisuudesta, mediasta, pelialalta, tapahtumista, muodista ja musiikista. Olennaista on, että niihin kohdistuu merkittäviä, kaupallisesti skaalautuvia mahdollisuuksia, ja että ne perustuvat riittävän olennaisesti myös digitaalisten mahdollisuuksien hyödyntämiseen kilpailuetuna.

2. Audiovisuaalisen alan formaattien tuotantoon liittyvät kehittämishankkeet

Tämän hakuteeman osalta rahoitusta kohdennetaan hankkeille, joissa:

  • Toteutetaan skaalautuvan sisältökonseptin prototyyppi, joka tuotetaan uudella, kilpailuetua luovalla tavalla.
  • Saavutetaan kilpailuetua esimerkiksi uudella skaalautuvalla työkalulla tai tuotantomenetelmällä.

Tässä haussa tarjottava innovaatiorahoitus on tarkoitettu sekä yksittäisten yritysten että yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteisiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin.

Hakuajat

  1. Yhteishankkeet: 4.4.–16.9.2022
  2. Yksittäisten yritysten hankkeet: 1.6.–30.9.2022