Valitse sivu
Miten alueilla voidaan edistää vihreää siirtymää?

Miten alueilla voidaan edistää vihreää siirtymää?

GRETA-projektissa tutkittiin muutamien Itämeren maissa toimivien innovaatioklustereiden sidosryhmiä ja arvoketjuja sekä tapoja, joilla edetään kohti vihreää siirtymää. Lähtökohtana hankkeessa oli eri alojen toimintaympäristön kompleksisuus ja vaikeus ennakoida...
Hei hei LARS, tervetuloa GRETA!

Hei hei LARS, tervetuloa GRETA!

Alueiden elinvoiman ja kilpailukyvyn haasteet vain monimutkaistuvat, kun ympäristöhaasteet tulee huomioida kaikessa tekemisessä. Yhteistyöverkostojen merkitys ja toimivuus käytännössä korostuu. Tässä viimeisessä LARS projektin uutiskirjeessä kerrotaan uusien...