Valitse sivu

Kaavaehdotus lausunnoille

Maakuntahallitus päätti lähettää Hollolan Kehätien alueen pohjalta laaditun vaihemaakuntakaavaehdotuksen lausunnoille maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 § mukaisesti. Lausuntoja pyydetään tässä vaiheessa alueen ja valtion viranomaisilta sekä muilta keskeisiltä...
Maakuntahallitus Kehätien vaihtoehdon kannalla

Maakuntahallitus Kehätien vaihtoehdon kannalla

Maakuntahallitus päätti 8.6.2020, että kierrätyspuistoa lähdetään suunnittelemaan Hollolan Kehätien alueelle. Päätös oli yksimielinen ja asia päätettiin esittelijän esityksen mukaisesti. Kokouksen jälkeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari kertoi, että...

Kierrätyspuisto vai kaatopaikka?

Jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavaa ja Lahden seudun kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointiselostusta (YVA-selostus) esiteltiin yleisölle Lahden pääkirjastossa keskiviikkona 5.2. Yleisöä oli paikalla satakunta, enimmäkseen Hollolasta ja Orimattilasta,...