Valitse sivu

– Kiertotalouden edelläkävijä

Kesto:
1.11.2022-31.12.2024

Päätoteuttaja:
Päijät-Hämeen liitto

Projektin sivut:
https://paijat-hame.fi/ccri

Rahoittaja:
AKKE-rahoitus

Budjetti:
115 962 €

Facebook / Twitter linkki:
@CCRIEurope

CCRI – Kiertotalouden edelläkävijä -hanke liittyy EU:n Circular Cities and Regions Initiative (CCRI) kehittämisohjelman toteuttamiseen Päijät-Hämeessä.

Yli sadan hakijan joukosta valittiin 37 CCRI:n pilotti- (p) ja seuraaja-aluetta (s). Valitut alueet ja kaupungit kattavat 18 maata: 13 Länsi-Euroopassa, 11 Pohjois-Euroopassa, 9 Etelä-Euroopassa ja 4 Itä- ja Keski-Euroopassa. 24 aluetta edustaa suuria tai erittäin suuria maakuntia tai kaupunkeja ja 13 pienempiä alueita.

Suomesta ohjelmaan valittiin Päijät-Hämeen (s) lisäksi Uusimaa (p), Pirkanmaa (p) ja Jyväskylän kaupunki (s). Valitut alueet tekevät tiivistä yhteistyötä CCRI:n toimiston ja toistensa kanssa johtaakseen Euroopan kiertotalouden muutosta. Toteuttamiseen voi saada rahoitusta mm. Horisontti Eurooppa -ohjelmasta, mutta kumppanuuksia saattaa tulla myös OECD:n ja Euroopan Investointipankin ohjelma- ja rahoitustyön kautta. Tämä on iso asia Lahden kaupungin, muiden kuntien ja myös yritysten kuten Salpakierron kannalta olla mukana parhaiden kanssa kehityksen kärjessä. Tämä tukee lisäksi Lahden EU:n 100 mission ilmastotyötä. Lahti ja Päijät-Häme ovat mukana myös kansallisessa Kiertotaloutta edistävässä vapaaehtoisessa green deal -sitoumuksessa.

Hankkeen tavoitteena on saada mahdollisimman suuri hyöty CCRI:n jäsenyydestä Päijät-Hämeelle ja viedä Päijät-Hämeen kiertotalousosaaminen seuraavalle tasolle.

Hankkeessa järjestäydytään CCRI:hin alueellisesti ja kansallisesti, rakennetaan CCRI:n vaatima koordinaatio sekä verkostot ja sidosryhmät. Lisäksi osallistutaan muihin alueellisiin kiertotalousaloitteisiin, kuten kiertotalouden green deal. Hankkeessa hyödynnetään CCRI:n tietopohjaa maakunnallisesti, mm. päivitetään kiertotalous- ja ilmastotiekartta, kehitetään kiertotalouden tietopohjaa ja kartoitetaan kiertotalouden osaamiskapeikot sekä kiinnostavat teemat. Lisäksi hankkeessa ryhdytään kokoamaan kansainvälisiä hankekonsortioita ja -ideoita.

Hankkeen tuloksena on saatu käyttöön CCRI:n verkosto ja osaaminen, kiertotaloutta on kehitetty Päijät-Hämeessä ja uutta rahoitusta on löydetty. Vaikutuksiltaan Päijät-Häme jatkaa kiertotalouden edelläkävijäalueena ja parantaa edelleen asemiaan. Yhteistyö Euroopan kiertotalouden kärkialueiden kanssa kehittää alueen toimijoiden osaamista entisestään ja pitää heidät kehityksen kärjessä. Tämä tarjoaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen ja sitä kautta työpaikkojen synnyttämiseen.

Lisätietoja

Katerina Medkova
projektipäällikkö
puh. 044 493 8131
katerina.medkova(a)paijat-hame.fi

Riika Kivelä
aluekehityspäällikkö
(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
(a)paijat-hame.fi

Lisätietoja CCRIstä EU:n aloitteen sivuilta sekä tälle sivulle kootuista uutisnostoista.

CCRI Pilot Group and Fellows: Apply to lead Europe's circular economy  transition! Deadline extended! | European Circular Economy Stakeholder  Platform