Valitse sivu

Loppukevään 2022 aikana Päijät-Hämeen liiton vetämä Next2Met Interreg Europe -hanke järjesti neljä tutustumisvierailua hankkeen partnerialueille Saksaan, Irlantiin, Espanjaa ja Itävaltaan. Vierailut perustuivat vuodesta 2019 käynnissä olleen hankkeen yhteydessä jalostuineisiin sisältöteemoihin, jotka puolestaan liittyvät Next2Metin yleiseen aiheeseen eurooppalaisten metropolialueiden viereisten ”väliinputoajamaakuntien” veto- ja pitovoiman kehittämiseen pehmeän digitalisaation keinoin.

Yhteisöllinen yrityskehitystila Saksassa

Mitä näistä tutustumisista jäi käteen?

  • Ehkä suurin oppi oli erilaiset toimivat tavat ottaa paikallinen yhteisö mukaan kehittämiseen, miettii hankkeen projektipäällikkö Harri Kuusela.
  • Digitalisaatioon on olemassa loputtomasti ratkaisuja, laitteita ja ohjelmistoja, mutta onnistuminen on aina loppujen lopuksi kiinni ihmisistä. Opimme vierailuilla erilaista tavoista osallistaa ja sitouttaa ihmisiä muutos- ja kehitysprosesseihin, ja myös Päijät-Häme voi ottaa näistä toimintatavoista oppia, vaikka meilläkin onkin tehty paljon tällä saralla.
  • Lisäksi hämmästelimme konsepteja, joissa eri paikalliset toimijat ovat onnistuneet jäykähköistäkin rakenteista ja organisaatiorajoista sekä joskus niiden väleihin jäävistä harmaista ”ei-kenenkään-maa” -alueista huolimatta. Tässä on aina uutta oppimista, Kuusela jatkaa.
Virtuaalitodellisuutta Itävallassa

Paikallisen yhteisön tärkeyden lisäksi vierailuilla päästiin katsomaan, kuulemaan ja käsin koskettelemaan monia käytännön esimerkkejä veto- ja pitovoiman eteen tehdyistä toimista. Aiheina olivat mm. etätyö ja sen tukeminen, yhteisölliset makerspace-tilat, kansalaisosallistaminen, digitaaliset etäratkaisut sote-alalla, yrityskehittäminen, erilaiset turismin ja matkailun älyratkaisut, virtuaalitodellisuus, yliopisto-yritysyhteistyö ja yhteiset alueelliset data-alustat.

Etähoivayksikön demo- ja opetustila Espanjassa
  • Repertuaari oli todella laaja mutta kaikkea toimintaa sitoi yhteen alueen vetovoiman kehittäminen. Ihmiset nähtiin keskiössä, ei niinkään infrastruktuuri. Kaiken kaikkiaan pehmeät arvot ja aito yhteisöllisyys paistoivat läpi, vaikka digitalisuudeasta puhuttiinkin.
Siniset kiitokset Lahdesta keskellä Irlantia sijaitsevan yhteisöllisen Co:Works-etätyöhubin porukoille

Next2Met-hanke jatkuu Päijät-Hämeessä maakunnallisen toimintasuunnitelman toteuttamisen ja seurannan muodossa heinäkuun 2023 loppuun. Toimintasuunnitelman teema on monipaikkaisuus, etätyö ja osaamisen liikkuvuus alueellisina vetovoimatekijöinä, ja tavoitteena on maakuntastrategian muotoilun mukaan tehdä Päijät-Hämeestä monipaikkaisen etätyön edelläkävijä.

  • Myös tähän aiheeseen saatiin kevään tutustumisvierailuista hyviä valmiita käytänteitä ja motivaatiopolttoainetta, Kuusela tiivistää.

Lisätietoja

Harri Kuusela
projektipäällikkö
+358 44 077 3630
harri.kuusela(a)paijat-hame.fi