Valitse sivu

Digituen koordinointi Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen liiton tavoitteena on luoda maakuntaan digituen verkosto, joka auttaa niitä, jotka eivät omin avuin pärjää uusien palvelujen äärellä.

Digituen koordinointi Päijät-Hämeessä -hanke:

1. käynnistää digituen verkoston, kehittää ja ylläpitää sen toimintaa,
2. luo ajantasaisen tilannekuvan digituen tarpeesta ja tarjonnasta,
3. kehittää digituen toimintatapoja ja käytäntöjä yhteistyössä verkoston kanssa ja
4. viestii digituesta ja digitaitojen merkityksestä.

Hanke toimii osana valtakunnallista digitukiverkostoa, jonka työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto. 

Mitä on digituki?  

Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. 

Digituen muotoja ovat 

  • etätuki: chat-, puhelin- tai videotuki, kylmät asiointipisteet 
  • lähituki: asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki 
  • koulutukset: verkkokoulutukset, kansalaisopistot, kurssit 

– Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon.  
– Työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto.  
– Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.  
– Digitukea tarjoavat kunnat, julkisen hallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset. 

 Jos organisaatiosi antaa digitukea ja haluat mukaan digituen verkostoon, ota yhteyttä! 

Markku Lehikoinen
Projektipäällikkö
044 077 3624
markku.lehikoinen@paijat-hame.fi
Lisätietoa digituesta https://dvv.fi/digituki