Valitse sivu

Päijät-Hämeen liitolla on nyt avautuneessa haussa käytettävissään EAKR-rahoitusta kahdesta eri lähteestä.

REACT-EU-rahoitus, noin 2,6 miljoona euroa

(REACT-EU = Recovery Assistance for Cohesion and Territories of Europe)

REACT-EU on lisärahoitus, jolla on tarkoitus tukea alueita COVID-19 pandemian vahinkojen korjaamisessa. Samalla luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa.

Työpöydällä kannettava tietokone, jonka näytöllä nuori nainen. Hänellä kasvomaski kasvoillaan. Työpöydällä teekuppi, kalenteri, muistikirja, hiiri ja silmälasit. Kuvan alareunassa kalenterin päällä näkyy ihmisen oikea käsi, jossa kynä .

Erityistavoite 12.2

Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

 • vauhditetaan yritysten, julkisen sektorin ja kolmannen sektorin digitalisaatiota ja tuotteiden, palveluprosessien ja palveluiden kehittämistä erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta (ml. saavutettavat ja helppokäyttöiset palvelut ja digitaaliset laitteet)
 • edistetään teollista digitalisaatiota 
 • edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa
 • kehitetään välineitä ja työkaluja julkisten hankintojen hyödyntämiseksi kehittämisen työkaluna sekä uuden liiketoiminnan ja innovaatioiden kaupallistamisessa
 • kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa   
 • tuetaan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä 
 • tuetaan terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä ja validointia myös kansainvälistä yhteistyötä vahvistamalla  

Rahoitusta ohjataan mm. seuraaviin toimenpiteisiin:

 • pk-yritysten kehittäminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
 • tutkimus- ja kehittämistoiminta
 • yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittäminen
 • digitaalisten taitojen parantaminenToimenpiteet fokusoidaan maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategioiden sekä tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta.

Toimenpiteet fokusoidaan maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategioiden sekä tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. Haussa on toiveena saada myös ylimaakunnallisia hankehakemuksia.

Kohderyhmät:

yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, kuntayhtymät, julkinen sektori, kolmas sektori

Tuensaajat:

Tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, elinkeinojen kehittämis­organisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset, järjestöt, säätiöt ja osuuskunnat 

REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmanmuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille.

Lue lisää REACT-EU-rahoituksesta

(REACT-EU -asetuksen artikla 1, kohta 14):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=EN


Aiemmin päättyneistä hankkeista vapautunut, noin 230 000 euroa


Haussa ovat toimintalinjan 2 kaikki erityistavoitteet.

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen

• Erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja Innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
• Erityistavoite 5.1 Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
• Erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

Hankkeiden tulee tukea alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoa.

Lue lisää: Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelma

Toimenpiteet fokusoidaan maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategioiden sekä tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. Haussa toivotaan saatavan myös ylimaakunnallisia hankehakemuksia.

Euroopan aluekehitysrahaston logo. Kuvassa Eu-lippu ja teksti Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto.

Kuvassa teksti: Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020

Hae rahoitusta maaliskuun 2021 aikana

Hankehakemukset jätetään EURA 2014 -järjestelmässä sähköisesti Uudenmaan liitolle. Linkki: EURA 2014
Hakemusta tehdessä EURA 2014-järjestelmään valitaan asiaa käsittelevä liitto. Pelkästään Päijät-Hämeeseen kohdentuvissa hakemuksissa valinta on Päijät-Hämeen liitto. Useamman maakunnan (ylimaakunnallinen hanke) hankkeissa vastaava valinta on Uudenmaan liitto.

Lisätietoja:

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. 044 771 9466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi