Valitse sivu

Uuden ohjelmakauden ensimmäisessä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) haussa etsitään hankkeita, jotka vastaavat Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman innovaatiovalmiuksien ja hiilineutraaliuden toimintalinjoihin ja näiden alla oleviin tarkempiin erityistavoitteisiin. Päijät-Hämeessä haku on avoinna 16.6.2022 saakka ja hankkeille myönnettävää rahoitusta on käytettävissä yhteensä 3,81 miljoonaa euroa ja tuen osuus on enintään 70 % hankkeen kustannuksista.

Päijät-Hämeen liiton haku – haettavana kuusi erityistavoitetta:

Päijät-Hämeen liitto painottaa haussa uuden maakuntaohjelman strategisia painopisteitä: vetovoimaa ja erityisesti uudistumiskykyä.

Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi

  • Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
  • Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten jajulkishallinnon hyväksi
  • Erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi

  • Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
  • Erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja – palautuvuuden edistäminen
  • Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Hakujen tarkat sisällöt löytyvät hakuilmoituksesta EURA 2021 -järjestelmässä.

Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2022–2025 

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategia 

  • Ohjelmakauden aloitus on siirtynyt tavoitellusta ajankohdasta, mutta nyt se halutaan käynnistää mahdollisimman isosti ja vaikuttavilla hankkeilla. Tässä haussa meillä on käytettävissä kahden vuoden myöntövaltuudet, joten seuraavassa haussa rahoitusta on käytettävissä todennäköisesti selvästi vähemmän. Päijät-Hämeen liitto valitsee rahoitettavat hankkeet ja Uudenmaan liitto tekee niille juridiset rahoituspäätökset, toteaa erityisasiantuntuja Petri Veijalainen. Ensimmäiset rahoituspäätökset on odotettavissa syksyllä 2022.

Kestävän kaupunkikehittämisen haku

Uudenmaan liitto avasi yhteistyössä Lahden kaupungin kanssa kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haun. Kyseessä on yksivaiheinen haku. Rahoitus toteuttaa Lahden kaupunkiseudun ja valtion välistä innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta vuosille 2021–2027. Haettavien hankkeiden tulee toteuttaa valtion ja Lahden kaupunkiseudun välistä innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimusta (Ekosysteemisopimukset – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu)  ja sen strategisia painopistealueita:

  1. Kaupunkien hiilineutraali kiertotalous 
  2. Kansainvälinen urheiluliiketoiminta 

Hankehaussa jaettavan rahan määrä on enintään 1,6 miljoonaa euroa (EU- ja valtionrahoitus), tuen osuus on 60 % kokonaiskustannuksista. Haettavien hankkeiden kesto voi olla maksimissaan 3 vuotta. Hanke voi olla myös kertakorvaushanke (Lump Sum). Vähintään yhdellä hankkeen toteuttajista tulee olla toimipaikka Päijät-Hämeen alueella.

  • Hankkeiden sisällöllisissä asioissa kannattaa kääntyä Lahden kaupungin yhteyshenkilön puoleen (Henna Eskonsipo-Bradshaw), mutta Uudenmaan liitto neuvoo hankehallinnossa ja tuen hakemisessa, kertoo erityisasiantuntija Hanna Laaksonen Uudenmaan liitosta.


Hakuinfojen materiaalit


Vasemmalla EU lippu, sinisellä pohjalla ympyrän muodossa 12 keltaista tähteä. Oikealla sininen teksti: Euroopan unionin rahoittama.

Lisätietoja:

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. 044 771 9466
petri.veijalainen@)paijat-hame.fi

Kestävän kaupunkikehittämisen rahoitus / Lahden kaupunki
Henna Eskonsipo-Bradshaw

kehityspäällikkö
puh 044 482 0838,
henna.eskonsipo-bradshaw@lahti.fi

Hanna Laaksonen, erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus, kestävä kaupunkikehittäminen ja Uusimaa
puh. 040 574 8930
hanna.laaksonen@uudenmaanliitto.fi

Antti Taronen, erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus Etelä-Suomessa
puh. 040 507 9998
antti.taronen@uudenmaanliitto.fi