Valitse sivu

Edunvalvonta Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeen liitto edistää maakunnan myönteistä kehitystä

Tavoitteenamme on Päijät-Häme, jossa on hyvä asua ja elää, opiskella, tehdä työtä ja yrittää. Tehtävänämme on vaikuttaa päätöksiin, joita tehdään valtioneuvostossa (maan hallitus), eduskunnassa ja Euroopan Unionin tasolla.

 
Yli 200 000 asukkaan Päijät-Häme keskellä eteläistä Suomea, pääkaupunkiseudun tuntumassa. Olemme Suomen paras urheilun kansainvälisissä suurtapahtumissa. Päijänteen vesistö Järvi-Suomen porttina ja Salpausselän harjut tarjoavat ainutlaatuiset puitteet matkailuun ja arjen elämyksiin. 

Meillä on maan parasta ympäristöalan koulutusta ja tutkimusta, monipuolista ja modernia teollisuutta sekä strategisesti erinomainen sijainti. Lahti, Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021, on maakunnan keskus. Kestävä kehitys toimii kehyksenä koko maakunnan kehittämiselle.

Päijät-Hämeen tulevaisuuden kannalta tärkeää on alueen vetovoiman lisääminen, jalostusarvon kasvattaminen tuotannossa ja uusien kasvualojen vahvistaminen. Saavutettavuuden parantaminen, osaamistason nostaminen ja siirtymä vihreään teknologiaan ovat meille avaimia tulevaisuuteen.

Yhteistyö maakunnan toimijoiden kanssa:

 • Toimimme tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen kuntien kanssa.
 • Tärkeitä kumppaneitamme ovat mm. maakunnan yliopistot ja korkeakoulut, elinkeinoelämän järjestöt, kuntayhtymät ja muut julkiset toimijat sekä kolmas sektori.
 • Järjestämme Hämeen liiton kanssa Hämeen vaalipiirin kansanedustajien säännölliset tapaamiset.
 • Teemme yhteistyötä muiden maakuntien kanssa mm. Pohjoinen kasvuvyöhyke ja Nopeat itäradat -neuvottelukunta
 • Vaikutamme Euroopan Unionin suuntaan – olemme Helsinki EU Officen kumppani.

Päijät-Hämeen liiton tavoitteet seuraavaan hallitusohjelmaan

 • Kuntien rahoitus turvattava
 • Resursseja tutkimukseen ja koulutukseen
 • Kustannustehokkaat liikennehankkeet käyntiin
 • Vaikuttavuutta aluekehitykseen
 • Elinvoimaa tukevaa ilmastopolitiikkaa ja maankäyttöä
 • Venäjän sotatoimien ja pakotteiden vaikutusten huomioiminen

Tärkeimmät edunvalvonnan kohteet

Maakuntahallitus hyväksyi kesäkuussa 2021 edunvalvontasuunnitelman, johon on koottu tärkeimmät edunvalvonnan kohteet ja niihin liittyvät toimenpiteet aikatauluineen. Tutustu suunnitelmaan:

Kansainvälinen ja EU-tason edunvalvonta

 • Vaikutamme EU:n lainsäädäntöön, rakennerahastoihin ja koheesiopolitiikkaan sekä TEN-T –asetusuudistukseen.
 • Teemme aktiivista yhteistyötä Etelä-Suomen maakuntien kanssa.
 • Tuemme maakunnan toimijoita kansainvälisissä toiminnoissa.
 • Lisäämme osaltamme Päijät-Hämeen kansainvälistä näkyvyyttä ja tunnettavuutta.
 • Kotiutamme kansainvälistä hankerahoitusta Päijät-Hämeeseen.

Lue lisää kansainvälisestä toiminnastamme verkkosivultamme

Kansallisen tason edunvalvonta

 • Vaikutamme lainsäädäntöön, valtion talousarvioon ja hallituksen päätöksiin.
 • Toimimme yhteistyössä Etelä-Suomen maakuntien kanssa ja edistämme näiden maakuntien yhteisiä tavoitteita.
 • Eduskunnassa on kuusi päijäthämäläistä kansanedustajaa, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Tutustu edustajii

Paikallisen tason edunvalvonta

• Vahvistamme Päijät-Hämeen kuntien yhteistyötä ja tuemme kuntia.

Lue lisää kuntayhteistyöstä verkkosivultamme

Lisätietoja:

Antti Kalliomaa
edunvalvontajohtaja
+358 40 547 7157
antti.kalliomaa(a)paijat-hame.fi