Valitse sivu

Päijät-Häme ja Lahti rakentavat kestävän Suomen tulevaisuutta

Lahden seudun viime vuosien ratkaisut ja investoinnit ovat juuri nyt tehokkaasti tukemassa Suomen ja Euroopan menestymistä globaalissa kilpailussa. Toteutamme onnistuneesti ja rohkeasti positiivista muutosta. Tämä tarjoaa alueelle ja koko Suomelle ainutlaatuisia mahdollisuuksia uudistua, kasvaa ja kehittyä kansainvälisesti.

Suomen ja Euroopan johtavassa ympäristökaupungissa kehitetyt kiertotalouden, sähköisen liikenteen, energiantuotannon ja palveluiden ratkaisut vahvistavat kansallisia ilmasto- ja kestävyystavoitteita. LUT-yliopisto, vireä elinkeinoelämä, logistinen sijainti sekä merkittävät uudet investoinnit elintarviketeollisuuteen ja kiertotalouteen tarjoavat tulevaisuudenkehitys- ja kasvumahdollisuuksia.

Voimistuvan kasvun odotetaan tuovan Päijät-Hämeeseen jopa 4 000 uutta työpaikkaa. Korkeakouluopiskelijoiden määrä kasvaa tasaisesti kohti 10 000 opiskelijan tavoitetta vuonna 2030.

Positiivisen kehityksen ylläpitäminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät resursseja ja aitoa yhteistyötä valtion kanssa. Päijät-Häme ja Lahti rakentavat koko Suomen kestävää tulevaisuutta.

Mitä tarjoamme?

Suomen vastuullisen elintarviketeollisuuden kansainvälinen huippukeskittymä

Elintarviketeollisuus on Lahden seudun merkittävä toimiala. Päijät-Hämeen viljaklusterin liikevaihto on jo tällä hetkellä 600 M€ ja viljan jalostus kansainvälisiksi huipputuotteiksi työllistää 3 000 osaajaa. Kasvunäkymät tuoreiden yritysinvestointipäätöksien myötä ovat poikkeukselliset.

Seutumme tarjoaa kunnianhimoisen ja vastuullisen huippukeskittymän Suomen elintarvikeviennin strategian 2030 saavuttamiseksi.

 • Fazerin makeistehdas, Suomen historian suurin elintarvikealan investointi.
 • Viking Malt, 90 M€ mallastamoinvestointi Lahteen, 2023.
 • Päijät-Hämeen viljaklusteri, mm. Fazer, Hartwall, Viking Malt, Teerenpeli, Viipurilaisen kotileipomo.
 • Fazerin kauramyllyn laajennus ja ainutlaatuinen ksylitolitehdas, 65 M€, 2022.
 • Hartwall ja Lahti Energia yhteinen biokaasulaitos – hiilineutraali juomatuotanto vuonna 2023.
 • LAB-ammattikorkeakoulun ja viljaklusterin yhteistyössä Suomen ensimmäinen elintarvikelaboratorio (Pilot Plant, 1. vaihe), joka yhdessä kiertotalouslaboratorion kanssa muodostaa yrityksille ja korkeakouluille uudenlaisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristön, 2024.
 • Lahti sijaitsee Suomen suurimmilla pohjavesialueilla tarjoten maailmanparasta vettä asukkaille ja elintarviketeollisuuden tarpeisiin.

Elintarviketeollisuuden kasvumarkkinat ovat merkittävät ja globaalissa tilanteessa Suomen kansainvälistä elintarvikevientiä on vahvistettava. Suomi voi olla ensimmäinen maa maailmassa, jolla on turvallinen ja vastuullinen ruoan arvoketju. (Elintarvikealan strategia, 2022)

Fazerin Lahden leipomo ja uusi ksylitolitehdas. Kuva: Juha-Pekka Huotari

 

 

 

 

 

 

Fazerin Lahden leipomo ja uusi ksylitolitehdas. Kuva: Juha-Pekka Huotari

Kestävien ympäristöratkaisujen rohkea toteuttaja

Lahti on hiilineutraali 2025 ja Päijät-Häme 2030. Seudulla tehdään poikkeuksellisen vahvaa ympäristötyötä ja kiertotalousinnovaatioita, jotka edistävät koko Suomen hyvinvointia ja yrityksien kansainvälistä kasvua luonnon ehdoilla.

 • Lahti Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 (Suomen ensimmäinen ja ainoa ympäristöpääkaupunki), joka on sitoutunut edelläkävijäaseman ylläpitämiseen (Tehty kestäväksi -strategia 2030).
 • Kunnianhimoiset tavoitteet: Lahti hiilineutraali 2025 ja Päijät-Häme 2030.
 • Lahti valittu EU:n 100 hiilineutraalin ja älykkään kaupungin joukkoon (EU Mission for 100 climate-neutral and smart cities).
 • Päijät-Häme valittu EU:n kiertotalousaloitteen kärkiryhmään (Circular cities and regions initiative).
 • EU Covenant of Mayors City in Spotlight 2022 -tunnustus.
 • Lahti Energian ja Nordic Ren-Gas:n tulevaisuuden Power-to-Gas-tuotantolaitos, joka on Suomen suurin vihreään vetyyn liittyvä laitosinvestointi, 250 M€, 2025.
 • Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus, käynnistyi 2020.
 • Uusiutuvan energian teknologiaa kehittävien yritysten klusteri (Lahti Smart Energy Cluster).
 • LUT-yliopisto ilmastoteoillaan maailman 9. paras yliopisto (THE 2022 Impact Ranking) ja pienten yliopistojen 11. paras uusiutuvan teknologian ja ilmastomuutoksen torjunnan tutkimiseen liittyvässä tekniikan tutkimuksessa (Times Higher Education 2022, THE).
 • Helsingin yliopiston ympäristötieteen tutkimus sijaitsee Lahdessa. Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston ilmakehätieteen yhteisprofessuuri Lahdessa, 2021.
 • LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorio ja ainoa vastaava pilottiympäristö Suomessa, 1. vaihe valmistunut 2022.

Suomen kansallinen hiilineutraaliustavoite on 2035. Siirtymä kiertotalouteen on Suomelle merkittävä mahdollisuus. Kiertotalous tarjoaa keinon vahvistaa Suomen vientivetoista taloutta ja työllisyyttä. Samalla se vähentää luonnonvarojen kulutusta sekä siitä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä ja muita ympäristövaikutuksia. (Kiertotalouden strateginen ohjelma, 2021)

Sähköisen liikenteen kansainvälinen kiihdyttäjä

Suomi tavoittelee tieliikenteen päästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä. (Fossiilittoman liikenteen tiekartta, 2021) Lahden seudulla tehdään uranuurtavaa liikenteen sähköistämisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä. Alueella toimii merkittävä alan yrityskeskittymä ja Suomen kasvukykyisimpiä yrityksiä. LUT-yliopisto on sähköistymisen ja energiamurroksen johtava asiantuntija. Lahden seutu toimii ratkaisujen kansainvälisenä kiihdyttäjänä.

 • Suomen ensimmäinen sähköisen liikenteen professuuri ja maisteriohjelma LUT-yliopistossa, 2022.
 • Suomen johtava yli 40 yrityksen sähköisenliikenteen klusteri (Lahti Green Electrification of Mobility Cluster, Lahti GEM).
 • Sähköajoneuvojen pikalatausratkaisujen tarjoaja Kempower valittiin vuoden 2022 suomalaiseksi kasvuyritykseksi.
 • Kempower Oyj:n uuden tehtaan käyttöönotto Lahdessa, 2022.
 • LAB-ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Salpauksen sähkö- ja automaatioalan koulutus sekä alaa tukevat monialaiset muut koulutukset, mm. logistiikka, rakennustekniikka, tietotekniikka, tekoäly.
 • Sähköisen liikenteen, moottoriurheilun ja logistiikan testausympäristöt.
 • Lahden seudun sijainti Euroopan TEN-T korridoorilla, mikä mahdollistaa infrastruktuurin kehittämisen ja erilaiset pilotit.

 

 

 

 

 

 

Hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskus. Kuva: Lauri Rotko

Liikunnan ja urheilun kansainvälinen kehitysympäristö sekä suurtapahtumien ja urheilumatkailun areena

Suomen kansainvälisen urheilun historia alkoi Lahdesta 100 vuotta sitten. Lahdessa sijaitsee koko Suomen talviurheilun sydän. Seudullamme on merkittävää liikunnan, urheilun, suurtapahtumien ja matkailun osaamista ja kansainvälisesti orientoitunutta alan yritystoimintaa. Meillä on kyvykkyyttä rakentaa maailman parhaita urheilun suurtapahtumia (mm. MM2029) ja vahvistaa koko Suomen imagoa ja vetovoimaa kestävien urheilutapahtumien ja urheilumatkailun maana. Lahden hiihtostadion on koko Suomen talviurheilun keskus.

 • Lahti on Suomen talviurheilun pääkaupunki ja kasvava ympärivuotisten vastuullisten tapahtumien ja urheilumatkailun kasvualusta.
 • Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kilpailut Suomessa, Lahdessa 2029 (haku käynnissä).
 • Urheilun suurtapahtumavuosi Lahdessa 2023, mm. IRONMAN 70.3. MM-kisat, Salppurin 100-vuotiskisat, Kalevan kisat, SM-viikko.
 • Kisapuisto – Ranta-Kartano – Urheilukeskus – Salpausselkä valtakunnallisesti merkittävä urheilupaikkakokonaisuus, isot investoinnit tulevina vuosina (jalkapallostadion, monitoimiareena, uimakeskus).
 • Lahti kansainvälisten urheilun suurtapahtumakaupunkien kansallinen veturi, Sport Event Management Finland (SEMF).
 • Lahti Sports Hub-toiminnan tavoitteena on tehdä Lahden seudusta Euroopan TOP10 urheiluliiketoiminnan innovaatiokeskus vuoteen 2027 mennessä.
 • Salpausselkä UNESCO Global Geopark ja outdoor-lajien olosuhteiden kestävä kehittäminen liikunnalle, urheilulle ja tapahtumille.
 • Seudullinen kansainvälisen tason koulutus-, tutkimus- ja valmennusosaaminen, mm. Vierumäen ja Pajulahden olympiatason urheilu- ja matkailukeskukset, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun liikunta- ja hyvinvointialan koulutukset, LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiala ja LUT-yliopiston urheilu- ja liikuntateknologian tutkimus (SERCF).
 • Moottoriurheilun tapahtuma- ja testausalusta. Lahden seudulla toimii vahva moottoriurheiluklusteri liittyen valmennukseen ja teknologiakehitykseen.

 

 

 

 

 

 

MM-kisat 2017. Kuva: Lassi Häkkinen

Mitä tarvitsemme?

Elintarvikevienti kaksinkertaistetaan

 

Suomi on ensimmäinen maa Euroopassa, jolla on turvallinen ja vastuullinen ruokaketju. Kansallista elintarvikeviennin strategiaa toteutetaan kunnianhimoisesti ja elintarvikevienti kolminkertaistetaan.

Elintarviketeollisuuden kansainvälistymisen edistämiseksi kasvatetaan TKI- toimintaa ja varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus kansallisissa elintarviketeollisuuden keskittymisissä. Erityishuomion kohteena ovat kestävän kehityksen kriteerejä täyttävät, korkean lisäarvon, esim. viljapohjaiset, elintarvikkeet. Lisäksi elintarvikeviennin säädöksiä uudistetaan kansainvälistä vientiä ja vastuullista elintarviketuotantoa tukevaksi.

Elintarviketeollisuuden kehittämisessä huomioidaan kansallinen huoltovarmuus sekä vastuullinen ja turvallinen ruokaketju.

 

Toteuttaminen

 • Lahti on kansallinen elintarviketeollisuuden keskus ja Päijät-Hämeen viljaklusteri johtaa kansallisen elintarvikeviennin strategiaa.
 • Elintarviketeollisuuden kasvua ja kansainvälistymistä tukevat koulutusratkaisut alueen oppilaitoksissa (LUT, HY, LAB, Salpaus).
 • Laboratorioanalyytikko, tekniikan ammattikorkeakoulututkinto (LAB).
 • Elintarviketeollisuuden kansainvälisen tason laboratorioinvestoinnit ja kehitysympäristöt yrityksien kasvun ja kansainvälistymisen tueksi (LUT, LAB, HY).
 • Elintarviketeollisuutta edistävän startup-yrityskiihdyttämö toiminnan tukeminen kasvavassa yliopistokaupungissa.

Fazerin Lahden leipomo ja uusi ksylitolitehdas. Kuva: Juha-Pekka Huotari

 

 

 

 

 

 

Fazerin Lahden leipomo ja uusi ksylitolitehdas. Kuva: Juha-Pekka Huotari

Ympäristöedelläkävijät

Suomen tavoite olla hiilineutraali 2035 voi toteutua vain, jos edelläkävijät menevät nopeammin ja pidemmälle. Hallitus tukee EU:n kaupunkimission kaupunkeja kunnianhimoisten kestävyyttä edistävien tavoitteiden toteuttamisessa.

Hallitus edistää vihreää siirtymää tukemalla kestäviin ratkaisuihin, sähköiseen liikenteeseen ja uusiutuviin energiamuotoihin liittyviä pilotteja ja kokeiluita. Hallitus tukee kansallistaja kansainvälistä TKI-toimintaa sekä näihin liittyviä koulutusratkaisuja.

Luodaan edellytyksiä kansainvälisesti kilpailukykyisille ja erikoistuneille korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten muodostamille osaamiskeskittymille.

Hallitus edistää Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten sekä kotimaisten yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan sijoitusmaana. Erityistä huomiota kiinnitetään vientipotentiaalia omaavien toimialojen vahvistamiseen myös yritysten sijoittautumismarkkinoinnissa.

Toteuttaminen

 • Valtion rahoituksen kohdentaminen EU Cities Mission -kaupunkien investointiohjelmiin ja edelläkävijäratkaisuihin.
 • Luontopositiivinen Lahti Living Lab -pilotti kaupunkien ja maakuntien kestävyystavoitteiden edistämiseksi ja kansallisesti skaalattavaksi.
 • Valtion tuet alueen sähköiseen liikenteeseen ja logistiikkaan, vihreään siirtymään ja uusiutuviin energiamuotoihin liittyvään kehitykseen, kokeiluihin ja pilotteihin.
 • Ympäristö- ja energiaratkaisuihin liittyvien koulutuspaikkojen ja tutkimuksen kasvattaminen (LUT).
 • Sähkö- ja automaatiotekniikan sekä kiertotalouden kansainvälisen tason laboratorioinvestoinnit (LUT, LAB).
 • Hiilineutraalin rakentamisen edellytysten parantaminen mm. lisäämällä puurakentamisen kannustimia.
 • Tulevaisuuden kestävyysratkaisuja edistävän startup -yrityskiihdyttämötoiminnan tukeminen kasvavassa yliopistokaupungissa.

Kansallinen talviurheilun keskus

 

Vahvistetaan Suomen urheilu- ja tapahtumamatkailua tukemalla suurtapahtumien hakuja ja panostamalla kansainvälisiin suurtapahtumien osaamiskeskuksiin. Lahtea kehitetään kansallisena talviurheilun keskuksena, joka tarjoaa kansainvälisen tason infrastruktuurit ja palvelut. Hallitus valmistautuu rahoittamaan
pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisa -hakuprosessia ja sen tuloksena MM-kisat vuonna 2029 tai sen jälkeen.

Toteuttaminen

 • Päijät-Häme toimii urheiluliiketoiminnan ja -viennin kansallisena veturina.
 • Valtion ja seudun laaja-alainen yhteistyösopimus kansainvälisen Lahden urheilukeskuksen ylläpitoon ja kehittämiseen kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi.
 • Valtion tuki pohjoismaisten hiihtolajien Lahden vuotuisten maailmancup-kisojen olosuhdeinvestointeihin kohti vuoden 2029 MM-kilpailuita.
 • Kansallisesti tulee panostaa urheilun ja muiden kansainvälisten suurtapahtumien houkuttelemiseen Suomeen. Valtion tulee perustaa kansainvälisten urheilun suurtapahtumien hankkimiseen keskittyvä yksikkö, joka kokoaa alan parhaan osaamisen ja resurssit hakujen tukemiseen ja resursointiin (TEM, OKM, UM).
 • Vierumäen ja Pajulahden olympiakomitean hyväksymien urheiluopistojen roolin vahvistaminen kansainvälisinä valmennus-, tapahtuma- ja osaamiskeskuksina.
 • Valtion tuki Salpausselkä Unesco Global Geoparkin kehittämiseen luonto- ja urheilu- ja liikuntamatkailun kärkialueena.
 • Urheilumatkailun tunnistaminen Suomen ja erityisesti Lahden vahvana matkailun vetovoimateemana ja osaamisalustana TEM/Visit Finland.
 • Ainutlaatuisten tutkimusalustojen vahvistaminen (mm. Sports Engineering Research Center Finland, SERCF).

 

 

 

 

 

 

MM-kisat 2017. Kuva: Lassi Häkkinen

Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimus

Maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusmenettely valtion kanssa vakiinnutetaan nykyisillä MAL-seuduilla. Valtion rahoitusosuutta sopimusten kasvu- ja kestävyysinvestoinneista kasvatetaan tukemaan kasvukeskuksien tulevaisuuden tarpeita.

Toteuttaminen

 • MAL-sopimuksen rahoituksen vahvistaminen ja pitkäjänteinen yhteistyö maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä.
 • Tasavertainen asema MAL-kaupunkiseutujen kesken.

Kasvukeskuksen saavutettavuus

Koko maan kattavan liikenneverkon kehittämisessä vaikuttavat huoltovarmuus, alueiden kilpailu- ja uudistumiskyky, resurssitehokkuus sekä kestävä kehitys. Väylien peruskorjauksessa tulee painottaa perusväylästön kuntoa parantavia ja pullonkauloja poistavia, päästöjä vähentäviä ja liikenneturvallisuutta vahvistavia
investointeja, jotka edistävät joukkoliikenteen kehittämistä, alueellista saavutettavuutta ja elinkeinoelämän tarpeita.

Raideinvestointien osalta olemassa olevien raideyhteyksien kehittäminen, matka-aikojen nopeuttaminen ja liikenteen välityskyvyn parantaminen ovat ensisijaisia. Näistä panostetaan erityisesti koko Suomea palvelevaan Lentorataan, joka edistää koko Suomen kansainvälistä vientiä ja liikkuvuutta.

Toteuttaminen

• Lahti-Kouvola yhteysvälin parantaminen ja toimivat poikittaisyhteydet.
• Nykyisten ratayhteyksien kehittäminen ja Lentoradan toteuttaminen koko maata palvelevana rataratkaisuna.
• Tehokkaat yhteydet Itä-Suomeen: Lahden oikoradan jatkaminen Lahdesta Heinolan kautta Mikkeliin sekä Savon ja Karjalan ratojen nopeuttaminen.
• VT24 toimivuuden ja turvallisuuden parantaminen.
• Vesivehmaan lentokenttä osana sähköisen ilmailun klusteria.
• VT4 yhteyksien parantaminen, Helsinki-Lahti-Jyväskylä.
• MAL-sopimuksen rahoituksen vahvistaminen.

 

 

 

 

 

 

Lapset iloitsevat syksyn väriloistosta. Kuva: Toivo Heinimäki

Kuntien rahoitus ja vaikuttava aluekehitystyö

Kaupungit ja kunnat rakentavat tulevaisuuden kestävää, hyvinvoivaa ja elinvoimaista Suomea ja edistävät koko maan työllisyyttä. Tulevaisuuden uudistuksissa tulee varmistaa kuntien kestävät taloudelliset toimintaedellytykset (mm. TE- ja soteuudistukset).

Alue- ja rakennerahoituksen kansallista kohdentamisjärjestelmää tulee uudistaa tavalla, joka huomioi toimintaympäristöjen muutokset, rahoituksen tulokset ja vaikuttavuuden sekä alueiden kehityspotentiaalin. Alue- ja rakennepolitiikan rahoitusta tulee kohdistaa Suomessa alueille, joissa sen suhteellinen vaikutus on suurin, kuten Päijät-Hämeessä.

 

 

 

 

 

 

Pyöräilyä, Lahden Loviisanpässi. Kuva: Lauri Rotko

Lataa edunvalvontaohjelmamme:

Päijät-Hämeen edunvalvonta edistää maakunnan myönteistä kehitystä

Maakunnan edunvalvonta edistää Päijät-Hämeen tavoitteiden toteutumista päätöksenteossa niin kansallisesti kuin EU-tasollakin. Paikallisesti edunvalvonta on yhteistyön rakentamista ja yhteisten edunvalvontatavoitteiden edistämistä. Maakuntaliitto edistää jäsenkuntien ja maakunnan toimijoiden tavoitteita yhdessä vaalipiirin kansanedustajien ja keskeisten kumppanien kanssa. Kotimaan edunvalvonnassa vaikutetaan päätöksentekoon, valtion talousarvioon ja lainsäädäntöön. Keväällä 2023 edunvalvonnan painopiste on erityisesti uuteen hallitusohjelmaan vaikuttamisessa. Kansainvälistä edunvalvontaa tehdään yhdessä Etelä-Suomen maakuntien, Helsinki EU Officen ja muiden kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on vaikuttaa Euroopan unionin ohjelmakausien valmisteluun sekä kehittämis- ja investointirahoituksen kasvattaminen maakunnan toimijoiden yhteistyöllä.

Edunvalvonnan painopisteet:

 • Osaamistason nostaminen
 • Saavutettavuus
 • Vihreä siirtymä

Päijät-Hämeen liitto toteuttaa edunvalvontaa yhteistyössä maakunnan kaupunkien, kuntien, yliopistojen ja korkeakoulujen, elinkeinoyhtiöiden ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.

Päijät-Hämeen liiton tavoitteet hallitusohjelmaan (PDF)
Tiivistelmä hallitusohjelmatavoitteista (PDF)

Lisätietoja:

Niina Pautola-Mol
maakuntajohtaja
+358 44 077 3010
niina.pautola-mol(a)paijat-hame.fi

Antti Kalliomaa
edunvalvontajohtaja
+358 40 547 7157
antti.kalliomaa(a)paijat-hame.fi