Funding programmes

Keskeinen keino alueiden kehittämisessä on hankerahoitus. Päijät-Hämeen liiton pääasiallinen rahoituskeino on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitus. Päijät-Hämeen liitolla on lisäksi valtion maakuntien liitoille myöntämää omaehtoisen kehittämisen rahoitusta (AKKE). Rahoitusta suunnataan maauntaohjelman avulla ja rahoituspäätökset tekee maakuntahallitus tai pienemmissä hankkeissa maakuntajohtaja.

Yritysrahoitusta myöntää alueella Hämeen ELY-keskus. Vientiä kehittävän Team Finlandin aluekoordinaattori on Matti Nykänen.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) päätavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Suomen rakennerahasto-ohjelma on nimeltään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Päijät-Häme on osa Etelä-Suomen suuraluetta, ja alueen hakujen teemoja, ajankohtia ja prosesseja koordinoi Etelä-Suomen EAKR-koordinaatioryhmä, jossa kukin alueen maakunta on edustettuna. Kukin maakunta valmistelee ja päättää alueensa rahojen jaosta. Varsinainen juridinen EURA-systeemissä tehtävä päätös tulee kuitenkin Uudenmaan liitosta.

Päijät-Hämeen liitto ei hallinnoi Euroopan Sosiaalirahastoa (ESR), vaan sen varoja haetaan ELY-keskuksen kautta. Lisätietoja saa Sinikka Kauraselta.

For more information

Riitta Nieminen
Director of Development
+358 40 508 6526
riitta.nieminen (a) paijat-hame.fi

Juha Hertsi
Regional Development Manager
+358 44 371 9442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi