Regional Immigration Programme

Suomalaisten alueiden haasteena on väestöennusteiden mukaan rajusti vähenevä asukasmäärä, jota syntyvyyden lasku osaltaan vauhdittaa. Väkiluvun lasku ei itsessään ole ongelma. Sen sijaan ongelmiin joudutaan, mikäli nuorten osuus on jatkuvasti pienempi kuin vanhusten. Jo nyt monilla alueen yrityksillä on haasteena löytää osaavaa työvoimaa. Päijät-Häme tarvitsee yhä enemmän työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa, jotta alueen ikärakenne saadaan kestävälle pohjalle ja työikäistä väestöä pitämään elinkeinoelämän ja yhteiskunnan pyörät pyörimässä.

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma

Päijät-Hämeessä valmistellaan parhaillaan seuraavaa maahanmuutto-ohjelmaa vuosille 2021–2024. Ohjelma-alueena ovat Päijät-Hämeen kunnat, sekä Myrskylä, Pukkila ja Iitti. Kuntien on lain mukaan valmisteltava kotoutumisohjelmat – Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma voi toimia kunnan kotoutumisohjelmana, mikäli kunta niin päättää. Maakunnan nykyinen maahanmuutto-ohjelma on voimassa vuoden 2020 loppuun.

Valmistelua tehdään Päijät-Hämeen liiton johdolla laajassa yhteistyössä alueen kuntien, korkeakoulujen ja oppilaitosten, TE-toimiston, ELY-keskuksen, hyvinvointikuntayhtymän, seurakunnan ja yrittäjäjärjestön kanssa. Valmistelussa huolehditaan myös muiden sidosryhmien ja maahanmuuttajien näkökulmien huomioimisesta.

Helmikuussa 2020 Päijät-Hämeen liitto ja Hämeen kauppakamari järjestivät yhdessä maahanmuutto-ohjelman valmisteluun liittyen laajan työpajan Lahden Palvelutorilla: Mistä työvoimaa Päijät-Hämeeseen? Tilaisuus houkutteli Palvelutorin täyteen asiantuntijoita ratkomaan maahanmuuttajien työllistymiseen liittyviä kysymyksiä.

Linkki: Työpajan 19.2.2020 aineisto
Linkki: Artikkeli Etelä-Suomen Sanomissa 20.2.2020
Linkki: Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 2016–2020

For more information

Juha Hertsi
Regional Development Manager
+358 44 371 9442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Maija Väkeväinen
Communications Coordinator
+358 44 371 9456
maija.vakevainen(a)paijat-hame.fi