Valitse sivu

Vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla on saavutettu merkittäviä tuloksia energiansäästössä ja Suomi ylitti selvästi EU:n asettamat tavoitteet vuodelle 2020. Myös Päijät-Hämeessä kunnat ja yritykset ovat solmineet sopimuksia ja toteuttaneet energiansäästötoimia hyvin tuloksin. Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttöönotto ovat keskeisiä teemoja maakunnan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Esimerkkinä energiatoimista Hollolan kunta ja Lahti Energia Oy saivat vuoden 2021 Energianerokas-tunnustuksen kehittämästään energian- ja vedenkulutuksen seurantajärjestelmästä. Järjestelmän ja siirrettävien antureiden avulla seurataan asuinkiinteistöjen lämmön-, sähkön- ja vedenkulutusta sekä sisäilmaolosuhteita. Ratkaisun avulla on saatu merkittäviä säästöjä niin kaukolämmön, sähkönkulutuksen kuin vedenkulutuksen osaltakin. Hollolan kunta on mukana kuntien energiatehokkuussopimuksessa, ja on jo saavuttanut vuoteen 2025 jatkuvan sopimuskauden tavoitteet osaltaan.

Myös esimerkiksi Hartolassa on saatu hyviä kokemuksia energiatehokkuussopimukseen liittymisestä ja tehdystä energiakatselmuksesta. Katselmuksen avulla tunnistettiin toteuttamiskelpoisia hankkeita esim. talotekniikkaan, ilmanvaihtoon sekä aurinkosähköön liittyen. Muista kunnista esimerkiksi Padasjoki ja Heinola ovat olleet mukana energiatehokkuussopimuksessa jo useamman kauden.  Heinolassa toteutettuja toimenpiteitä ovat mm. LED-tekniikan käyttö, ilmanvaihdon parannukset sekä EG EnerKeyn Ines -työkalun käyttöönotto entistä tarkempaan seurantaan. Vuodelle 2022 luvassa on myös investointeja aurinkoenergiaan.

Lahden kaupunki on toteuttanut monipuolisesti energiatehokkuustoimia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yksi esimerkki toimista on Lahden kaupungintalon peruskorjaus, joka toteutetaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Lisäksi kiinteistöön toteutetaan kaukojäähdytysratkaisu, mikä sisältää lämmön talteenoton. Lisätietoja remontista löytyy Kestävysloikka-palvelusta, johon lisätään jatkossa muitakin hyviä käytäntöjä maakunnasta. Työn tukena on EU:n Life-ohjelman tukema Canemure-hanke.

Tarkempia tietoja energiatehokkuussopimuksista ja niiden tuloksista löydät täältä.

Lisätietoja:
Maarit Virtanen
Ilmasto- ja energia-asiantuntija
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi

Canemure ja Life logot