Valitse sivu

Miten nuoret saadaan mukaan paikallistason kehittämiseen ympäri Eurooppaa? Tähän kysymykseen haetaan vastauksia tällä viikolla järjestettävässä Young LEADER Forumissa.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Young LEADER Forum kerää nuoret Vierumäelle 11.–13.6.2024. Osallistujia on mukana 32 eri maasta.

Tapahtuma tuo yhteen maaseudun motivoituneita nuoria lähes kaikista Euroopan unionin jäsenmaista. Tapahtuma kokoaa yhteen myös maaseutualueiden kehittämisen parissa työskenteleviä toimijoita niin alueellisella, kansallisella kuin EU:n tasolla. Mukana on niin eurooppalaisia nuoria kuin myös Euroopan komission sekä maa- ja metsätalousministeriön edustajia.

Young LEADER Forumiin saapuvat nuoret osallistuvat kotimaissaan Leader-toimintaan tai ovat kiinnostuneita siitä. Toiminta on avointa kaikille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita paikalliskehittämisestä ja päätöksentekoon osallistumisesta.

Sisätilassa nuoria aikuisia seisomassa pöydän ääressä. Pöydällä ja yhden henkilön kädessä esitteitä. Taustalla kolme erilaista roll upia. Joissa tekstejä Leader Päijänne sekä Nuoriso Leader Yhteisille ideoille.
Euroopan Young LEADER Forum Vierumäellä 12.6.2024. Kuva: Lotta Mallinen, Päijänne-Leader

Leader on matalan kynnyksen tapa saada nuoria kiinnostumaan EU:sta

Kesäkuun europarlamenttivaaleissa äänestysprosentti oli 42,4.

Euroopan parlamentin vuonna 2023 tilaaman raportin mukaan nuorten äänestysaktiivisuuteen vaikuttavat muun muassa poliittisen kiinnostuksen puute sekä tietoisuuden puute. Nuoriso-Leader-toiminta on hyvä esimerkki matalan kynnyksen toiminnasta, jonka kautta nuoret saadaan kiinnostumaan Euroopan unionista sekä sen toiminnasta.

  • Nuoriso-Leader-toiminta on konkreettinen esimerkki siitä, miten Leader tuo EU:n lähemmäs kansalaisia. Nuoriso-Leader-mallissa nuoret pääsevät itse toimimaan ja opettelemaan vaikuttamista ja yhteistyötä, sekä kansainvälistymään”, kertoo Laura Jänis, erityisasiantuntija maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tilaisuuden tavoitteena on kerätä nuorten ajatuksia siitä, miten nuorten vaikutusvaltaa voisi lisätä Leader-työssä sekä kerätä nuorten näkemyksiä Leader-toiminnasta.

Nuoriso-Leader-toiminta on osa Leader-ryhmien toimintaa. Toiminnan keskiössä voi olla nuoria aktivoiva toiminta, minkä lisäksi useat Leader-ryhmät myöntävät nuorten ideoille myös rahoitusta. Toiminta voi olla myös hankkeissa tapahtuvaa toimintaa. Lisäksi monet Leader-ryhmät tarjoavat mahdollisuuksia kansainvälistymiseen alueidensa nuorille.

  • Nuoriso-Leader-rahoitus ja hankkeet antavat nuorille mahdollisuuksia toteuttaa omia projektejaan”, Jänis iloitsee.

Mitä Leader-toiminta on?

Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää. Leader-ryhmät ruokkivat oma-aloitteisuutta ja yritteliäisyyttä myöntämällä rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen projekteille. Leader-rahoitus tulee EU:n maaseuturahoituksen lisäksi valtiolta ja omalta kunnalta.

Suomessa on 53 Leader-ryhmää, jotka tekevät suunnitelman oman alueen kehittämiseksi ja valitsevat rahoitettavat hankkeet. Leader-ryhmän paikallinen ote näkyy myös siinä, että valintoja ja linjauksia tekevässä Leader-ryhmän hallituksessa on käytössä kolmikantaperiaate: mukana on omalta seudulta niin asukkaita kuin julkisen tahon ja yhdistysten tai yritysten edustajia. Lue lisää Maaseutu.fi-sivustolta.

Nuoriso-Leader-toiminta Suomessa

Leader-toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja kehittää paikallisia yhteisöjä, yrityksiä ja alueen elinvoimaa. Suomen 53 paikallista kehittämisyhdistystä eli Leader-ryhmää kattavat kaikki maaseutualueet.

Nuoriso-Leader-toimintaa toteutettiin 31 ryhmässä nuoriso-Leader-koordinaatioryhmän toteuttaman kyselyn perusteella.

Yhteensä Suomessa myönnetään vuodessa nuorten omiin projekteihin 177 330 euroa

  • Keskimääräinen minimi- ja maksimisumma nuorten omille nuoriso-Leader-hankkeille on 100–1000 euroa
  • Keskimäärin nuorten omia nuoriso-Leader-hankkeita rahoitettiin valtakunnallisesti 483 eurolla per hanke

Luvut on kerännyt nuoriso-Leader-koordinaatioryhmä vuoden 2024 alussa. Koordinaatioryhmän toteuttamaan kyselyyn vastasi 34 Leader-ryhmää Manner-Suomen ja Ahvenanmaan yhteensä 53 Leader-ryhmästä.

Lisätiedot:

Young LEADER Forum:

Juha-Matti Markkola, verkostokoordinaattori , Maaseutuverkostoyksikkö, Ruokavirasto, juha-matti.markkola(a)maaseutu.fi

Leader-toiminta:

Laura Jänis, erityisasiantuntija (Tavoitettavissa 17.6. alkaen), Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö
Sähköpostiosoite: laura.janis(a)gov.fi

EU CAP Network (Euroopan maaseutuverkosto) järjestää yhteistyössä Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston ja Suomen maaseutuverkostoyksikön kanssa Young LEADER Forum -tilaisuuden Vierumäellä Heinolassa 11.–13.6.2024.