Valitse sivu

Maakuntajohtajat Laura Leppänen, Ossi Savolainen, Kari Häkämies ja Jaakko Mikkola veivät Etelä-Suomen neljän maakunnan – Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Kymenlaakson näkemykset EU:n elvytyspaketin valmisteluun kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarille.

Koronakriisin jälkihoitoon ja uuteen kestävään kasvuun tarkoitetun elvytyspaketin käyttöä valmistellaan parhaillaan. Asiasta on tekeillä on valtioneuvoston selonteko eduskunnalle. Siinä määritetään ylätason linjat elvytyspaketin varojen käytöstä.

Maakuntajohtajat korostivat, että koronan jälkihoitoa ei voida tehdä kehitysaluepolitiikan silmälaseilla. Vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden on oltava ytimessä.

  • Tämä ei ole haittakorvaus vaan vipuvoima tulevaan kasvuun, kertaa maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Ministeri Skinnari korosti puheenvuoroissaan EU:n elvytystoimenpiteiden tärkeyttä ja tuloksellisuutta.

  • Ministerin ajatukset olivat hyvin samansuuntaisia kuin Etelä-Suomen maakunnissakin on. Vaikuttavuus ja tuloksellisuus on saatava EU:n elvytyspaketin ytimeen, sanoittaa maakuntajohtaja Laura Leppänen Päijät-Hämeen liitosta.

Keskustelua käytiin myös koheesiopolitiikasta ja rakennerahastovarojen jaosta. Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola muistutti, että EU:n rakennerahastovarojen jako on yhä kesken. Koheesiorahoitus on erityisen tarpeellinen aluekehityksessä jälkeenjääneille maakunnille, kuten Kymenlaaksolle ja Päijät-Hämeelle.

  • Rahoitusta on katsottava kokonaisuutena; RRF-varat, JTF-rahoitus, rakennerahastorahoitus, summaa maakuntajohtaja Kari Häkämies Varsinais-Suomen liitosta.

Laura Leppänen, maakuntajohtaja , Päijät-Hämeen liitto

Ossi Savolainen, maakuntajohtaja,  Uudenmaan liitto  

Kari Häkämies, maakuntajohtaja, Varsinais-Suomen liitto

Jaakko Mikkola, maakuntajohtaja, Kymenlaakson liitto

Lisätietoja

Laura Leppänen, puh. 040 767 4364, laura.leppanen(a)paijat-hame.fi