Valitse sivu

GRETA

Kesto:
1.1.2021 – 30.9.2021

Päätoteuttaja:
Pohjanmaan liitto

Rahoittaja:
Interreg Baltic Sea Region

Budjetti:
396 000 €


GRETA – Green Transformation in Regional Strategies for Smart Specialisation -hanke on jatkoa LARS – Learning Among Regions on Smart Spesialisation -hankkeelle, jossa tutkittiin quadruple helix -toimijoiden välisen yhteistyön pullonkauloja liittyen kiertotalouden innovaatioprosesseihin Päijät-Hämeessä. Quadruple helix toimijoita ovat 1) yliopistot, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, 2) yritykset, 3) julkiset sektorin toimijat sekä 4) järjestöt.

GRETA jatkaa tätä työtä tuoden ulottuvuudeksi EU:n Green Deal ohjelman tavoitteet eli alueiden siirtymän kohti kestävää ja vihreää taloutta. Hanke tukee Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategiaa ja erityisesti kiertotalouden kärkeä.

Hankkeen tavoitteita on selvittää millaisia ovat innovaatiotoiminnan haasteet Green Dealin näkökulmasta. Keskeisiä kysymyksiä ovat:

  • Mitä haasteita erityisesti pk-yritykset kohtaavat siirtymässä kohti vihreää taloutta?
  • Minkälaisia rooleja eri toimijoilla on liittyen siirtymään?
  • Millaisella julkisten toimijoiden ohjauksella ja tukipolitiikalla siirtymää voidaan tukea?
  • Millaista siirtymää tukevaa TKI-toimijoiden välistä yhteistyötä, verkostoja ja ekosysteemejä alueelle tarvitaan?

Hankkeessa haastatellaan alueen keskeisiä ympäristöalan TKI-osaajia. Tuloksena saadaan toimenpidesuosituksia alueiden TKI-kehittäjille ja rahoittajille sekä tietoa alueiden haasteista EU:n päätöksentekoon.    

Hankkeeseen osallistuvat Päijät-Hämeen liiton lisäksi projektin pääpartneri Pohjanmaan liitto, Vaasan yliopisto, Ministry of Environmental Protection and Regional Development Latviasta, Liettuan Institute of Agrarian Economics sekä Lithuanian Innovation Centre, Västerbottenin maakunta Ruotsista ja Nordland Research Institute.

Lisätiedot:

Riika Kivelä
Projektipäällikkö
puh. 044 3719 454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi