Valitse sivu

LAB-ammattikorkeakoulu (LAB) Päijät-Hämeestä ja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) Kanta-Hämeestä selvittivät Hämeeseen kohdistuvia ilmastoriskejä eli ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvien sään ääri-ilmiöiden, kuten tulvien, myrskyjen ja helteiden aiheuttamia riskejä Hämeen ilmastoturva-hankkeessa. Korkeakoulut kokosivat asukkaille ja kunnille paikkatietoaineistoja ilmastoriskialueista sekä kattavan paketin ilmastoriskeihin varautumisohjeita. Hanke tukee osaltaan Päijät-Hämeen ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelman toteuttamista.

Hämeen ilmastoturva -hankkeen tarkoituksena on viestiä maaseudun asukkaille ja metsänomistajille, miten ilmastonmuutokseen voidaan varautua. Yhtenä hankkeen toimenpiteenä on julkaistu kompakti, asukkaille suunnattu Sää- ja ilmastoriskeihin varautumisopas sekä kattavampi raportti Sää- ja ilmastoriskeihin varautumisohjeita Hämeen maaseudun asukkaille.

Hämeen maaseudun asukkaille suunnattuihin oppaisiin on koottu tietoa ilmastonmuutoksesta ja muuttuvista sään ääri-ilmiöistä aiheutuvista riskeistä sekä ohjeita maaseutualueiden asukkaille niiden ennaltaehkäisyyn ja varautumiseen. Laajempi raportti sisältää katsauksen myös pidemmän aikavälin ilmastoriskeihin. Oppaat sisältävät käytännön vinkkejä mm. pitkäaikaisesta sähkökatkosta tai kaivon kuivumisesta aiheutuviin ääritilanteisiin. Niistä löytyy myös ohjeita, miten toimia myrskyn sattuessa tai estää rankkasateen tai tulvan aikana laajempien vahinkojen syntyminen tai sairastuminen veden välityksellä. Oppaissa on ohjeita niin ennaltaehkäisevään varautumiseen kuin toimintaan ongelmatilanteissa. Ennaltaehkäisevää varautumista voi olla esimerkiksi heikkokuntoisten puiden kaataminen rakennusten lähettyviltä tai sälekaihdinten asentaminen suojaamaan helteiltä.

Paikkatietoaineistojen avulla voi tutkia lähiympäristön ilmastoriskejä

Oppaiden toteuttamisen yhteydessä koottiin paikkatietoaineistoa sekä Päijät- että Kanta-Hämeen ilmastoriskeistä. Asukas voi esimerkiksi tarkastella aineistoista, mikä on hänen lähialueellaan puun kaatumisriski tielle tai lähivesistön sinileväriski. Lisäksi aineistoista selviää sähkökatkoriskialueet, uimaveden hygieenisen laadun heikkenemiselle alttiit alueet sekä tulvariskialueet. Päijät-Hämeen ilmastoriskialueet on koottu Päijät-Hämeen liiton sivuille tarkasteltavaksi. Kanta-Hämeen ilmastoriskikartat löytyvät Hämeen ilmastovahti -palvelusta.

Oppaat sekä kartat on tuotettu osana Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla -projektia (2022-2023), jota LAB ja HAMK toteuttavat Suomen Metsäkeskuksen ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen kanssa. Projektissa käsitellään ilmastonmuutokseen ja muuttuviin sään ääri-ilmiöihin liittyviä välittömiä riskejä rakennetulle ympäristölle ja energiajärjestelmille, metsätaloudelle, liikenteelle, terveydelle ja ruokaturvalle. Käsitellyt riskit on valittu valtioneuvoston tuottamien raporttien tietojen ja hankkeen asiantuntijatyöpajassa saatujen näkemysten perusteella. Projekti toteutetaan maaseuturahaston tuella.

Lisätietoa:

Kaisa Tuominen
TKI-asiantuntija
LAB-ammattikorkeakoulu
kaisa.tuominen(a)lab.fi, puh. 0447085113

Päijät-Hämeen ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma
Maarit Virtanen
Ilmasto- ja energia-asiantuntija
Päijät-Hämeen liitto
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi