Valitse sivu

Maan hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion talousarvioksi vuodelle 2021. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät yhteensä 16 yhteistä talousarvioaloitetta Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueiden kehittämiskohteiden toteuttamista varten.

Hämeen vaalipiirin talousarvioaloitteet kohdistuvat erityisesti maakuntien saavutettavuutta parantaviin ja elinkeinoelämän kehittymistä tukeviin väylähankkeisiin sekä alueiden elinvoimaisuudelle pohjaa luoviin hankkeisiin. Maakuntien kehittymisen kannalta yksi peruskysymyksistä on edelleen väyläverkoston toimivuus ja kehittäminen vastaamaan paremmin nykytilannetta sekä henkilö- että tavaraliikenteen kasvutarpeita.

Päijät-Hämeen aloitteet edistävät hiilineutraalisuuden tavoitteita rakentamisen ja liikkumisen osalta. Olemassa olevaa väyläverkostoa voidaan kehittää sujuvammaksi ja turvallisemmaksi. Kestävän lähimatkailun edistämiseen esitetään hankkeita Lahden urheilukeskuksen kehittämiseen ja Päijänteen matkailuun kansallispuiston alueelle.

Kanta-Hämeen osalta korostuu pääradan välityskyvyn parantaminen ja työpaikka-alueiden kasvun tukeminen. Pääradan välityskyvyn parantaminen sen nykyisellä ratalinjalla lisäisi palvelutasoa ja saavutettavuutta koko pääradan varrella, ei vain eteläisen suomen alueella.

Talousarvioesityksissä esitetään määrärahaa Päijät-Hämeen alueen seuraaviin kehittämiskohteisiin:

 • Määrärahan osoittaminen kaupunkien hiilineutraalin kiertotalouden kehittämiseen.
 • Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välillä Mt 172 (Artjärventie) Orimattila, Käkelä–Vehkaojantie.
 • Määrärahan osoittaminen Vt 4 Tuuliharjan eritasoliittymä ja yhdystie vt 4-mt 140 suunnitteluun ja rakentamiseen.
 • Määrärahan osoittaminen talviurheilun kansainvälisen areenan kehittämiseen.
 • Määrärahan osoittaminen tieliittymä maantiellä 295 Mäntsäläntie.
 • Määrärahan osoittaminen Vt 24 Paimelantien alikulkukäytävän rakentamiseen.
 • Määrärahan osoittaminen eteläisen Päijänteen laivaväylän jatkamiseen Lehmonkärjen vierasvenesatamaan.
 • Määrärahan osoittaminen risteilyaluksille soveltuvien laiturien rakentaminen Päijänteen kansallispuiston nähtävyyskohteille.

Talousarvioesityksissä esitetään määrärahaa Kanta-Hämeen alueen seuraaviin kehittämiskohteisiin:

 • Määrärahan osoittaminen Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymän toteuttamiseen valtatiellä 3.
 • Määrärahan osoittaminen ohituspaikkojen rakentamiseen Riihimäki-Tampere rataosalla.               
 • Määrärahan osoittaminen rata lain mukaisen yleissuunnitelman laatimiseksi Riihimäki-Tampere rataosalla.                 
 • Määrärahan osoittaminen Kantatien 54 parantamiseksi välillä Tammela – Hollola.                          
 • Määrärahan osoittaminen pohjavesien suojelutoimenpiteiden tekemiseksi Forssassa valtatiellä 10.
 • Määrärahan osoittaminen valtatien 2 Helsinki-Pori tiehankkeen lisätöihin Humppilan kohdalla.
 • Määrärahan osoittaminen Hämeenlinnan Aulangon luonnonsuojelualueen ajankohtaisiin kunnostustoimenpiteisiin.
 • Määrärahan osoittaminen raakapuun kuormauspaikan rakentamiseksi Janakkalaan.

Kansanedustajat esittävät talousarvioaloitteet yhdessä ja sopivat että kunkin ensimmäinen allekirjoittaja arvotaan.

Lisätietoja Hämeen vaalipiirin yhteisistä talousarvioaloitteista antavat vaalipiirin kansanedustajien puheenjohtajat:

Hilkka Kemppi, p. 09 432 3086
Tarja Filatov, p. 09 432 3112