Valitse sivu

Päijät-Hämeen maakuntahallitus myönsi tänään EAKR-rahoitusta yhteensä 681 399 euroa LAB‑ammattikorkeakoululle ja Lahti Regionille. Asikkalan kunnalle maakuntahallitus myönsi 100 000 euroa kansallisesta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta.

Asikkalan kunnalle 100 000 euroa elinvoiman kehittämiseen

Asikkalassa käynnistyvän hankkeen tavoitteena on luoda alueen yrityksille kasvumahdollisuuksia, kartoittaa potentiaalisia kasvuyrityksiä sekä kehittää työllisyyttä tukevia toimenpiteitä. Lisäksi tavoite on löytää alueen yrityksistä mahdollisia piilotyöpaikkoja ja muilla tavoin edistää alueen elinvoimaisuuden kehittymistä.

Hankkeessa kartoitetaan ja houkutellaan uusia toimijoita Rapalalta tyhjäksi jääviin tiloihin sekä kehitetään Asikkalan seudun innovaatioekosysteemiä. Lisäksi kehitetään Rapalan tiloihin jäävää osaamiskeskusta uusien toimijoiden/osaajien ja yritysten houkuttelemiseksi sekä yritysten yhteistyön tiivistämiseksi ja linkittämiseksi innovaatioekosysteemiin.

Asikkalan kunta palkkaa työntekijä edistämään uusien yritysten sijoittumista kuntaan.

  • Rapalan tuotannon siirtäminen Asikkalasta pois on kunnalle vaikea tilanne. Maakuntaliitto haluaa tukea Asikkalaa ja auttaa kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin. Toivomme, että myöntämämme rahoitus osaltaan auttaa eteenpäin, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Pekka Komu.

EAKR-rahoitusta LAB-ammattikorkeakoululle ja Lahti Regionille reilu 680 000 euroa

Innovation Factory – Päijät-Häme Health, sport & wellbeing / 161 088 €

LAB-ammattikorkeakoulun hankkeessa luodaan uusi elinkeinoelämän tarpeisiin ja monialaiseen asiantuntijuuteen perustuva Innovation Factory -malli. Se vahvistaa pk-yritysten liikunta- ja hyvinvointialan liiketoimintaa ja organisaatioiden kustannustehokasta toimintaa.

ESSI – esteettömät ja älykkäät asumisen ratkaisut / 153 923 €

LAB-ammattikorkeakoulun ESSI-hankkeen tavoitteena on kehittää kestävään asumiseen uusia älykkäitä esteettömyysratkaisuja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kohderyhmänä on Päijät-Hämeen valmistava teollisuus sekä ICT-teollisuus. Asumisenratkaisuilla on merkittävä rooli arjen toimivuuden ja esteettömyyden kannalta esim. toimintojen automatisointi, kulunvalvonta ja reaktiivinen kulutus.

Kehitä tietojohtamista kokeilemalla/ 159 001 €

LAB-ammattikorkeakoulun hankkeessa valmistellaan datalähtöisen liiketoiminnan kehitysloikkaa Päijät-Hämeen alueella ja rohkaistaan yrityksiä nopeisiin kokeiluihin, jotka liittyvät liiketoimintatiedon hallintaan ja tiedolla johtamiseen sekä datan hyödyntämiseen liiketoiminnassa. Hankkeeseen osallistuvien yritysten ja organisaatioiden kyky tunnistaa datatalouden mahdollisuudet kasvaa ja niiden ohjauskulttuuri muuttuu datamyönteisemmäksi.

SMART – Päijät-Häme älykkääksi matkailualueeksi / 207 387 €

Lahti Regionin SMART-hanke kehittää Päijät-Hämettä älykkääksi matkailukohteeksi vuoteen 2025 mennessä. Se edellyttää maakunnan yritysten teknologisten ja digitaalisten valmiuksien parantamista, yritysten vastuullisuutta, matkailuyrityksiltä innovatiivisia digitaalisesti ja fyysisesti vähähiilisesti saavutettavia palveluita sekä yrityksille uusien monikanavaisten viestintäteknologioiden omaksumista perinteisten toimenpiteiden rinnalle.

Seuraava EAKR-haku alkusyksystä

Etelä-Suomen maakuntien yhteinen EAKR-haku toteutettiin ajanjaksolla 14.11.–21.12.2022. Päijät-Hämeestä rahoitusta haettiin yhteensä yli miljoona euroa.

  • Tavoitteena oli löytää hankkeita, joissa maakunnan tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa parannetaan tai digitalisaatiota kehitetään kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi, kertoo kehittämisjohtaja Juha Hertsi. Valitettavasti tässä haussa emme saaneet riittävän hyvää hankehakemusta energiatehokkuustoimenpiteiden edistämiseen.
  • Kaikki liiton rahoittamat EAKR-ohjelman erityistavoitteet ovat haettavissa seuraavan kerran kesän jälkeen avautuvassa haussa, muistuttaa Hertsi.

Lisätietoja

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
044 371 9442 
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi