Valitse sivu
Kuva: Visit Lahti / Hannu Vallas

Saimme Päijät-Hämeeseen iloisia uutisia eilen, kun Valtioneuvosto päätti EU:n alueellisen valtiontuen suuntaviivojen mukaisista I ja II-tukialueista kaudelle 2022–2027. Uuden jaon mukaan maakunnan pohjoiset kunnat Hartola, Heinola, Padasjoki ja Sysmä nousevat II-tukialueeseen ja pääsevät aiempaa korkeampien yritystukien piiriin.

  • Tänään Päijät-Hämeen kuntien puheenjohtajat kokoontuivat Hartolassa, ja kokouksessa iloittiin eilisestä uutisesta. Päätös vahvistaa elinvoimatyötä maakuntamme pohjoisissa kunnissa ja kaventaa tukipolitikan eroa, joka on syntynyt korkeimman tukitason itäsuomalaisiin maakuntiin. Valmistelimme tätä asiaa hyvässä yhteistyössä alueen kuntien ja päättäjien kanssa, joten iso kiitos kuuluu kaikille asiaa aktiivisesti edeistäneelle, kommentoi kehittämisjohtaja Juha Hertsi.

Tukialueilla yrityksille myönnettävän investointituen enimmäisosuus on muuta maata korkeampi. Päätöksen tarkoituksena on kohdentaa tukea niille alueille, joiden taloudellinen tilanne on epäsuotuisa suhteessa koko unioniin tai jotka ovat kansallisesti epäedullisessa asemassa.

Aluetuella pyritään tasaamaan alueiden kehittyneisyyseroja sekä tukemaan valittujen alueiden positiivista kehitystä. Epäedullisen aseman arvioinnissa käytettäviä kriteereitä ovat muun muassa harva asutus, bruttokansantuote (BKT), työttömyys ja rakennemuutos. EU-tasolla tukialueiden osuus väestöstä on nykyisellä EU:n alue- ja rakennepolitiikan kaudella 48 prosenttia, Suomessa 27 prosenttia.

Alueita määriteltäessä on otettu huomioon Euroopan unionin aluetuen suuntaviivojen kriteerien lisäksi kuntien aluetaloudellinen tilanne, hallinnollisista rajoista riippumaton alueiden tunnistaminen sekä alueen asukkaiden työssäkäynti ja asiointi, kuntien välinen yhteistyö ja liikenneyhteydet.

Euroopan komissio on hyväksynyt aluetukikartan ja tukitasot 2.6.2022. Tukialueet ja -tasot tulee saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tukialueita koskeva valtioneuvoston asetus on voimassa 22.6.2022–31.12.2027. Tukitasoja koskevat lainsäädäntömuutokset ovat vielä valmisteilla. ELY-keskuksen yrityksen kehittämisavustusta koskeva asetusmuutos on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian.

Tuen enimmäistukitasot

 Pieni yritysKeskisuuri yritysSuuri yritys
I tukialue40 %30 %20 %
II tukialue35 %25 %15 %
Tukialueiden ulkopuoliset alueet 
(III tukialue)
20 %10 % 

Lisätietoja

Juha Hertsi
kehittämisjohtaja
puh. 44 371 9442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

I ja II-tukialueiden kunnat TEM:n verkkosivuilla https://tem.fi/tukialueet