Valitse sivu

Osa Päijät-Hämeen kunnista pääsemässä parempaan asemaan EU:n ja valtion yritystukia myönnettäessä

Päijät-Hämeen liitto ja kaikki maakunnan kunnat esittivät kesällä 2021 neljän Päijät-Hämeen kunnan osalle korkeampia tukiprosentteja. Maakunnan liiton, kuntien ja kansanedustajien yhteistyö tuottaa nyt tulosta, kun aluemäärittely muuttuu ja kuntien yrityksille avautuu mahdollisuus aiempaa suurempiin yritystukiin. Myös suuret yrityksen näissä neljässä kunnassa ovat pääsemässä yritystukien piiriin.

Tukipolitiikalla voidaan ratkoa Päijät-Hämeen pohjoisimpien kuntien rakennemuutosongelmia. Kunnat kuuluvat jatkossa II-tukialueeseen, jolloin alueen yritykset voivat saada investointitukea seuraavasti:

  • Pienet yritykset enintään 35 %,
  • keskisuuret yritykset enintään 25 % ja
  • suuret yritykset enintään 15 %.

Alueilla käytössä olevista tuen prosenttiosuuksista säädetään lailla (Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosille 2022–2028), joka on parhaillaan lausunnolla. Se hyväksyttäneen eduskunnassa keväällä 2022.

EU:n koheesiopolitiikka vahvistaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta

Alueellisten valtiontukien tavoitteena on turvata EU:n epäedullisessa asemassa olevien alueiden taloudellinen kehitys. Tukien avulla edistetään ja helpotetaan aleueiden kestävää kehitystä ja tasoitetaan kehityksen eroja.

Alueita määrättäessä on huomioitu Euroopan unionin alueluokitusjärjestelmä ja hallinnollisista rajoista riippumaton alueiden tunnistaminen sekä alueen asukkaiden työssäkäynti ja asiointi, kuntien välinen yhteistyö ja liikenneyhteydet.

Lisätiedot

Luonnos valtionneuvoston asetukseksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 43 §:ssä tarkoitetuista tukialueista

Juha Hertsi
va. kehittämisjohtaja
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi
puh. 044 371 9442