Valitse sivu

Päijät-Häme tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2030 ja askelmerkit tätä kohti on koottu maakunnan ilmastotiekarttaan. Tiekartta hyväksyttiin maakuntahallituksessa 12.10.2020. Jatkossa tiekarttaa täydennetään vuosittain.

Tutustu ilmastotiekarttaan tästä: Hiilineutraali Päijät-Häme – Ilmastotiekartta

Kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet Päijät-Hämeessä vertailuvuodesta 2007, mutta vähennystahti on toistaiseksi ollut liian hidas hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi. Päästöjen vähentämisen lisäksi maakunnassa tarvitaan toimenpiteitä hiilinielujen kasvattamiseksi ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. Päijät-Hämeen ilmastotyön toimenpiteitä on koottu seitsemän teeman alle: energia, liikenne, kiertotalous, maatalous, metsät, ilmastotyön johtaminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Ilmastotiekartta on koottu yhteistyössä Päijät-Hämeen kuntien sekä muiden toimijoiden kanssa. Työtä koordinoi maakunnan ilmastotyöryhmä. Jatkossa panostetaan mm. toimenpiteiden tarkentamiseen ja toteuttamiseen, seurannan täsmentämiseen sekä hiilinielujen selvittämiseen ja kehittämiseen. Myös viestintä on tärkeä osa ilmastotyötä, sillä käytännön ilmastotekoja tehdään niin yrityksissä, kotitalouksissa, korkeakouluissa, kunnissa kuin muissakin organisaatioissa. Ilmastotiekartta julkaistaan loppuvuodesta helpommin luettavassa muodossa verkkosivuna yhdessä maakunnan älykkään erikoistumisen tiekarttojen kanssa.  

Päijät-Hämeen ilmastotiekartta on koottu osana EU:n Life-ohjelman tukemaa Canemure-hanketta. Hankkeessa on mukana seitsemän maakuntaa, jotka kaikki kokoavat ilmastotiekarttansa tämän vuoden aikana. Päijät-Häme kuuluu myös Hinku (Hiilineutraalit kunnat ja maakunnat) -verkostoon. Lisätietoja: https://hiilineutraalisuomi.fi/

Lisätietoja:

Maarit Virtanen
Ilmasto- ja energia-asiantuntija
puh. 044  077 3272
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi

Canemure ja Life logot