Valitse sivu

Hollolan maastopolkuhanketyön aikaista viestintää

Hollolan yhdyspolku ja maastopyöräilypolut

HUOM! Reittitöiden ollessa kesken voit käyttää polkuja jokamiehenoikeudella liikkuen. Älä luota keskeneräisiin merkintöihin! Huomioi oma turvallisuutesi: liikut poluilla omalla vastuulla.

Yhdyspolku on ympärivuotisen käytön mahdollistava maastopolku Hollolasta Lahden Salpausselän poluille. Polun lähtöpiste on Tiilijärventien päässä. Polku on linjattu pääosin jo vakiintuneessa talvikäytössä olleen polun mukaisesti pienin muutoksin kohti Televisiotien päässä olevaa Tiirismaan/Pirunpesän P-paikkaa.

  • Vielä virallista nimeä vailla oleva talvipolku (työnimenä ”Mörripolku”) on tarkoitettu monikäyttöön, eli mm. kävelyyn, polkujuoksuun, maastopyöräilyyn ja talvella vaikka lumikenkäilyyn.
  • Keskikankaantieltä polku jatkuu Tiiristuvan ohi kohti Messiläntietä. Maanomistuksista johtuen osa polusta jouduttiin linjaamaan melko vaativaan suppamaastoon. Kesäaikana tämä osuus kuljetaan yleensä latupohjaa pitkin, mutta uusi polku tarjoaa reittiyhteyden hiihtokauden aikana.
  • ”Mörripolku” merkataan keltasinisin nuolimerkein ja monikäyttöä osoittavin sinisin symbolein. Polku on kaksisuuntainen.
  • Merkkaus on aloitettu, mutta työ on vielä kesken sekä merkkausten että oksien raivauksen yms. kunnostusten osalta.
  • Polku tulee jatkumaan kunnanrajan yli Lahden puolelle, mutta Lahden puolella linjaus on vielä osin auki ja merkkauskin siis tekemättä.
Kuvassa on Tiirismaan Trails -merkkejä. Keltainen merkki on vaativa Villilenkki ja sininen on keskivaativa Huippupolku.
Kuvassa on Tiirismaan Trails -merkkejä. Keltainen merkki on vaativa Villilenkki ja sininen on keskivaativa Huippupolku.

Tiirismaalle toteutetaan hankkeessa maastopyöräilijöitä varten oma reitistö, Tiirismaa Trails. Merkatuilla pyöräpoluilla tarjotaan lajityypillisiä harrastusmahdollisuuksia seutukunnan laajalle maastopyöräilijäjoukolle. Reittimerkinnöillä kulkua ohjataan suojellen samalla alueen luontokohteita ja muinaisjäännösalueita. Reitit merkitään nykyisin pyöräilykäytössä oleville poluille ja vähemmällä kävelykäytöllä oleviin Tiirismaan takaosiin. Reittilinjauksilla parannetaan maastopyöräilymahdollisuuksia myös hiihtokauden aikana, jolloin ladut rajoittavat pyöräilijöiden reitinvalintoja. Merkattavilla pyöräilypoluilla parannetaan kaikkien Tiirismaalla ulkoilevien turvallisuutta.

  • Tiirismaan mäkinen, kivinen ja juurakkoinen maasto on vaativaa eikä siis sovellu aloitteleville lajin harrastajille!
  • Reittien merkkaus on alkanut syyskuun alkupuolella ja työ etenee vähän kerrassaan. Polut merkitään heijastavin nuolimerkein ja sinisin maastopyöräilijä-symbolein. Maaston muotojen ja turvallisuuden vuoksi pyöräpolut merkitään yksisuuntaisiksi.
  • Huomioi merkintöjen keskeneräisyys! Useista eri syistä merkintöjä ei vielä tehdä yhtenäisesti, vaan merkintöjä ja varoitusmerkkejä puuttuu kesken reitin!
  • Luontokohteiden, latuturvallisuuden, muinaisjäännösten ja alueen yksityismaiden vuoksi vanhojen polkujen linjauksia on paikoin hiukan muutettu. Seuraathan merkintöjä.
  • Alueella tehdään syyskuussa metsänhoitotöitä, joten liiku alueella hyvin varoen. Älä kulje metsätyömailla! Myös isommilla kulku-urilla tehdään puukuljetuksia.

Maastopolkureitti on merkattu sinisellä maastopyöräilysymbolilla.

Hollolan maastoliikuntapolkujen kartat, reittiselosteet ja gpx-jäljet yms. informaatio julkaistaan polkujen valmistuessa loppuvuoden kuluessa. Lähtöpisteisiin laitetaan opastaulut karttoineen.

Lisätietoa ja kartta Hollolan uusista maastoliikuntapoluista kunnan sivuilla:
https://www.hollola.fi/talvipolku-ja-hollolan-ensimmainen-maastopyorailyreitti

Lisätietoa Tiirismaan metsänhoitotöistä (työmaa vaikuttaa maastopolkujen valmistumiseen kyseisillä kohteilla):
https://www.hollola.fi/tiirismetsan-puunhoitotyot-tiedote-2582021

Hollolan sanomien artikkeli:
https://nakoislehti.media.fi/seutuneloset/460b9f28-df06-4c7b-96c3-a81089d28438/2?cd_browse-mode=browser

Etelä-Suomen Sanomien artikkeli:
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2021/09/20082021Etela-Suomen_Sanomat.pdf

Lisätietoja:

Annariina Keto, projektikoordinaattori, puh. 044 780 1225, annariina.keto@hollola.fi
Hollolan kunta

Tiina Riikonen, suunnittelija, puh. 044 077 3003, tiina.riikonen@paijat-hame.fi
Päijät-Hämeen liitto

Kaisa Torri, erityisasiantuntija, puh. 040 774 7060, kaisa.torri@paijat-hame.fi
Päijät-Hämeen liitto