Valitse sivu

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Ajankohtaista

Liikkumisohjelma

Päijät-Hämeessä on valmisteilla maakunnallinen liikkumisohjelma Liikkuva Päijät-Häme 2030. Ohjelman päämääränä on kaikkien päijäthämäläisten fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen ja paikallaanolon väheneminen.

Ohjelmaluonnos on kommentoitavissa 13.2.2023 saakka Otakantaa.fi.

Hyte-työ Päijät-Hämeessä

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä tehdään Päijät-Hämeessä laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Kunnille ja hyvinvointialueille tehtävä on lakisääteinen, mutta myös monet muut tahot, kuten yhdistykset, seurakunnat ja yritykset vahvistavat omalla toiminnallaan alueen asukkaiden hyvinvointia. 

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistetään mm. vähentämällä eriarvoisuutta, lisäämällä asukkaiden osallisuutta, parantamalla alueen asukkaiden koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia sekä varmistamalla riittävät palvelut. Hyvinvointia edistää myös elinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys sekä kestävän kehityksen mukaiset toimet, joilla voimme turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet tasavertaisesti luonnon kantokyky ja planetaariset rajat huomioiden.  

Kansallisesti merkittävä hyte-työtä ohjaava kokonaisuus on valtioneuvoston periaatepäätös Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030, joka linjaa pitkän aikavälin toimia, joilla suomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden eriarvoisuus vähenee vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on turvata ihmisille kestävä hyvinvointi kaikissa elämänvaiheissa.  


Lisätietoja

Saila Juntunen
hyvinvointipäällikkö 
044 077 3002 
saila.juntunen@paijat-hame.fi


Päijät-Soten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä lisätietoa: https://paijat-sote.fi/ela-hyvin/ 


Valtioneuvoston periaatepäätös Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 toimeenpanosuunnitelma https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163021 


Päijäthämäläisten sekä Myrskylän ja Pukkilan asukkaille suunnattu hyvinvointikysely on avoinna 26.9. asti.
Osallistu ja vaikuta!

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/hyvinvointi-PH-21