Valitse sivu

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä tehdään Päijät-Hämeessä laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Kunnille ja sairaanhoitopiireille tehtävä on lakisääteinen, mutta myös monet muut tahot, kuten yhdistykset, seurakunnat ja yritykset vahvistavat omalla toiminnallaan alueen asukkaiden hyvinvointia. Päijät-Hämeen liiton tehtäväksi on sovittu alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman laatiminen sekä alueellisen hyte-rakenteen valmistelu.  

Hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistetään mm. vähentämällä eriarvoisuutta, lisäämällä asukkaiden osallisuutta, parantamalla alueen asukkaiden koulutus- ja työllistymismahdollisuuksia sekä varmistamalla riittävät palvelut. Hyvinvointia edistää myös elinympäristön turvallisuus ja viihtyisyys sekä kestävän kehityksen mukaiset toimet, joilla voimme turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet tasavertaisesti luonnon kantokyky ja planetaariset rajat huomioiden.  

Kansallisesti merkittävä hyte-työtä ohjaava kokonaisuus on valtioneuvoston periaatepäätös Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030, joka linjaa pitkän aikavälin toimia, joilla suomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden eriarvoisuus vähenee vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on turvata ihmisille kestävä hyvinvointi kaikissa elämänvaiheissa.  


Hyvinvointikertomuksesta ja suunnitelmasta vastannut työryhmä:

Saila Juntunen, hyvinvointipäällikkö, Päijät-Hämeen liitto (pj.)

Mari Kuparinen, edunvalvontajohtaja, Päijät-Hämeen liitto

Pia Haverinen, erityisasiantuntija, Lahden kaupunki

Petri Haapanen, vs. sivistysjohtaja, Asikkalan kunta varalla Minna Säkkinen, Hollola, (sivistystoimi kaikki kunnat)

Sanna Nevalainen, etsivän nuorisotyön palveluohjaaja, Kärkölän kunta, varalla Petra Nevalainen

Heli Lehtovaara, hyvinvointikoordinaattori Päijät-Sote

Risto Kuronen, asiantuntijalääkäri, Päijät-Sote

Susanna Leimio, ehkäisevän työn seutukoordinaattori, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso

Hanna Ruokamo, asiantuntija, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso

Soili Saikkonen, asiantuntija, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso (21.6.2021 alkaen)

Helena Haaja, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysturva ry

Marjo Oksanen, riskienhallintapäällikkö, Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Lisätietoja

Saila Juntunen
hyvinvointipäällikkö 
044 077 3002 
saila.juntunen@paijat-hame.fi,


Päijät-Soten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöstä lisätietoa: https://paijat-sote.fi/ela-hyvin/ 


Valtioneuvoston periaatepäätös Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen 2030 toimeenpanosuunnitelma https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163021 


Päijäthämäläisten sekä Myrskylän ja Pukkilan asukkaille suunnattu hyvinvointikysely on avoinna 26.9. asti.
Osallistu ja vaikuta!

Linkki kyselyyn: https://link.webropol.com/s/hyvinvointi-PH-21