Valitse sivu

Hyvinvointikyselyyn vastasi 1 304 henkilöä. Suuret kiitokset kaikille vastanneille!  Vastauksia saatiin kaikista Päijät-Hämeen kunnista sekä Myrskylästä ja Pukkilasta. Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvottiin yksi 80 euron ja neljä 50 euron lahjakorttia. Voittajiin on oltu yhteydessä henkilökohtaisesti. Kyselyn tulosten analysointi on parhaillaan käynnissä ja tuloksista tullaan tiedottamaan Päijät-Hämeen liiton sekä Sosiaalialan osaamiskeskus Verson www-sivuilla.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään erityisesti valmisteilla olevassa alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa sekä vuonna 2023 käynnistyvän hyvinvointialueen suunnittelussa. Myös kunnat ja järjestöt voivat hyödyntää tuloksia omassa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistyössään.

Lisätietoja:

Saila Juntunen saila.juntunen(a)paijat-hame.fi