Valitse sivu

Muuta hyödyllistä materiaalia ja luettavaa

Tulostettavia vinkkitauluja ja -julisteita; paperinsäästö, energiansäästö, kahvihuoneen muistilista ym.

Jätteiden lajitteluohjeet, Salpakierto 

Jätehuollon järjestäminen yrityksen vastuulla

Materiaalitori yhdistää jätteiden ja sivuvirtojen tuottajat ja hyödyntäjät

Valonian tarkistuslistat yrityksen ympäristönäkökohtien tunnistamiseen

Suomen Yrittäjien ympäristöasioiden tarkistuslista

Suomen Yrittäjien yrittäjän ilmasto-opas

Turun AMK esittelee Ilmasto SWOT työkalua yrityksen ilmastostrategian kehittämiseen, tallenne 30 min.

Valonian tekemä Yritysten ilmastotyön askeleet -työkirja helpottaa pk-yritysten ilmastotyön käynnistämistä. Työkirjassa esitelty päästövähennyspolku koostuu neljästä askeleesta: tavoitteen asettaminen, nykytilan kartoitus, hiilijalanjäljen minimointi sekä hiilijalanjäljen maksimointi.

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Clonet Oy:n yhteistyössä kehittämä sivusto yritysten ilmastotyön aloittamiseen

Esimerkkejä yritysten ja yhdistysten energian- ja materiaalien säästöstä

Hiilineutraali yritys : Opas päästöjen vähentämiseen kustannustehokkaasti pk-yrityksissä, Laasasenaho, K., Lauhanen, R. ja Lähteenmäki, E., SeAMK, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2020.

Yksitoista askelta kohti kestävää yritystä, askelmerkit yrityksen kestävyysasioihin, Pohjanmaa matkalla muutokseen, Kestävän kehityksen ja kiertotalouden tiekartta sivut 36-49. Lataa tiekartan sivut!

Askeleet asukaslähtöisiin palveluihin – opas pk-yrityksille ja ympäristövastuullisten palvelujen kehittämisestä kiinnostuneille, LAB-ammattikorkeakoulu

Toimialakohtaiset vähähiilisyystiekartat, Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritysvastuun itsearviointi – työkalu vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen

Osta vastuullisesti sivusto listaa vastuullisia tuotteita ja palveluita.

ilmastokumppanuus-background