KUULUTUS Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen (Lahden seudun kierrätyspuisto) vaihemaakuntakaavan vireilletulosta

Tanja Gangsö -

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lahden seudun kierrätyspuisto, YVA-ohjelma