Kysely muuttaneille

Maija Väkeväinen -

Päijät-Hämeen liitto toteuttaa loppuvuoden 2018 aikana internetkyselyn seitsemän suomalaisen paikkakunnan asukkaille. Kysely on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat muuttaneet paikkakunnalle viimeisen viiden vuoden aikana (vuonna 2013 tai sen jälkeen). Kyselyllä selvitetään, millaisia mielikuvia paikkakunnille hiljattain muuttaneilla on asuinkunnastaan ja millaiset tekijät ovat olleet muuton taustalla.

Kysely on osa Päijät-Hämeen liiton hanketta, jossa selvitetään, millaisilla kaupunkikuvaan, tunnelmaan ja asuinympäristöön liittyvillä asioilla paikkakunnat houkuttelevat muuttajia ja rakentavat asukkaiden viihtyvyyttä. Mukana olevat kunnat ja kaupungit: Jyväskylä, Järvenpää, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Seinäjoki ja Sipoo.

Kysely koostuu avoimista kysymyksistä ja taustakysymyksistä. Arvioitu vastaamisaika on noin 10 minuuttia.

Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti ja luottamuksellisesti.

Vastaa kyselyyn tästä

 

Lisätietoja

Anne Heimonen, projektikoordinaattori, Päijät-Hämeen liitto
puh. 044 3719 461  anne.heimonen(a)paijat-hame.fi