Päijät-Hämeen liitto etsii energia- ja ilmastoasiantuntijaa

admin -

Asiantuntijan tehtävänä on edistää ja toteuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian ja keskipitkän aikavälin ilmastopoliittisen suunnitelman toimeenpanoa Päijät-Hämeen alueella. Asiantuntija palkataan ajalle 1.2.2019 – 31.12.2023. Tehtävän pääasiallinen vastuualue on toimia Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman hankkeen aluekoordinaattorina Päijät-Hämeessä. Hanke saa rahoitusta LIFE – IP -ohjelmasta. Hanke käynnistyy syksyllä 2018. Aluekoordinaattori toimii LIFE-IP -projektin alueellisena yhteyshenkilönä.

Tehtävään kuuluu edistää kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanemista alueella kokoamalla lyhyen ja pitkän aikavälin alueellinen tiekartan valmistelu. Hanke vaikuttaa mm. kuntien, yritysten ja asukkaiden päätöksentekoon ja valintoihin ilmastonmuutoksen lieventämistoimien edistämiseksi. Tehtäviin kuuluu dokumentointi ja uusien hankkeiden aktivointi. Asiantuntijan tehtävänä on koota tietoa alueelliseen ja kansalliseen vaikutusten arviointiin.

Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä alueellisen koordinaatioryhmän kanssa. Työ sisältää laaja-alaista yhteistyötä kansallisten, alueellisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vahvaa osaamista ilmasto- ja energiatoimista ja niihin liittyvästä seurannasta, kokemusta verkostotyöstä ja hyviä vuorovaikutustaitoja.

Organisaation kuvaus

Päijät-Hämeen liitto ajaa maakunnan ja sen kuntien, väestön ja elinkeinoelämän etuja, tuotamme tutkimuksia, suunnitelmia ja selvityksiä.

Päijät-Hämeen liittoon kuuluu yhdeksän jäsenkuntaa. Olemme alueen eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaatio ja kehitämme maakuntaa entistä paremmaksi paikaksi asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää.

 

Yhteystiedot

Petra Stenfors, Erityisasiantuntija puh. 044 3719 458
Juha Hertsi, Aluekehittämispäällikkö puh. 044 3719 442

Hakemus tulee tehdä sähköisellä lomakkeella osoitteessa: kuntarekry.fi  viimeistään  28.12.2018 klo 15.00 mennessä.