Valitse sivu

Päijät-Häme on huolissaan liikenne- ja viestintäministeriön päätöksestä jatkaa neuvotteluja itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöstä kuntien kanssa Lentorata-Porvoo-Kouvola-ratalinjauksen pohjalta. Itäisen suunnan hankeyhtiön toimialana ja tehtävänä on hankkeeseen liittyvä suunnittelu ja sen rahoittaminen rakentamisvalmiuteen asti. 

Valtion osallistuminen ja sen rahoitusosuus itäisen suunnan hankeyhtiöneuvotteluihin käsitellään talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa syksyn 2020 aikana. Itäisen suunnan raideyhteyden suunnittelukustannukset ovat alustavan arvion perusteella Porvoo-Kouvola-linjauksessa noin 70 miljoonaa euroa, josta kunnat maksavat noin puolet.

Hankeyhtiön perustaminen ei tarkoita ratayhteyden rakentamispäätöstä. Itäradan oikaisun rakentamisen kustannusarvio on Väyläviraston selvityksen mukaan 1,7 miljardia euroa. Aikasäästöä saataisiin Kouvola–Helsinki-välillä 13 minuuttia, eli yhden minuutin hinta olisi 131 miljoonaa euroa. Itärata edellyttäisi ensin kapasiteetin lisäämistä pääradalle esim. lentoradan rakentamisella (kustannusarvio 2,65 mrd €), jolloin säästyneen minuutin hinta kohoaa jopa yli 335 miljoonaan euroon.

  • Aluepolitiikan sijaan ratakeskustelun ytimessä tulisi olla kansallinen ja kansainvälinen etu. Lahden kautta kulkeva ratayhteys kuuluu TEN-T verkon ytimeen eli sen painoarvo on tunnustettu eurooppalaisesti. Olen huolissani siitä, miten kansalliselle kilpailukyvylle tärkeiden ratainvestointien, päärata- ja lentoratahankkeiden sekä Turun Tunnin junan eurooppalaisen CEF-rahoituksen käy tämän päätöksen myötä, kertoo maakuntahallituksen puheenjohtaja Mika Kari.

Pitkäjänteiset kansalliset linjaukset puuttuvat liikenneverkon kehittämisestä. Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa vasta valmistellaan.

  • Itäradan oikaisua ei tue yksikään kansallinen selvitys. Kustannustehokkaimmat toimet on löydettävissä olemassa olevan rataverkon kehittämisestä. Pelkän korjausvelan kuittaaminen ja pienet nopeuttamistoimet Savon ja Karjalan radoilla maksavat 392 miljoonaa euroa. Näillä toimilla yhden nopeutusminuutin hinnaksi tulee Savon radalla 3 miljoonaa euroa ja Karjalan radalla 10,6 miljoonaa euroa. Tämä hanke on mennyt täysin poliittista ohituskaistaa. En voi kuin ihmetellä, miksi tämä ei ole kansallisen tason linjauskysymys. Miten kuntien maksuvalmius voi ratkaista liki kahden miljardin hankkeen etenemisen, kysyy maakuntajohtaja Laura Leppänen.

Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T on määritelty EU:n päätöksellä. Suomessa TEN-T ydinverkkoon kuuluvat rautatie Turusta Helsingin, Lahden ja Kouvolan kautta Vainikkalaan sekä päärata Helsingistä Ouluun ja Ruotsin rajalle. Tieverkolla ydinverkkoa on valtatie neljä Helsingistä Lahden ja Jyväskylän kautta Ruotsin rajalle sekä valtatie Turusta Helsingin kautta Vaalimaalle Venäjän rajalle. Näiden yhteyksien kehittämiseen on mahdollista saada Euroopan unionin CEF-rahoitusta, joka tulisi kohdistaa täysimääräisesti päätettyjen yhteyksien kehittämiseen.

Lisätiedot:

Mika Kari, maakuntahallituksen puheenjohtaja, puh. 050 398 5601
Laura Leppänen, maakuntajohtaja, puh. 040 767 4364