Valitse sivu

Ministeri Bernerin toimeksiannosta käynnistetyn itäradan selvitysryhmän työ on valmistunut. Väyläviraston julkaiseman selvityksen mukaan Porvoo–Kouvola -oikaisun hyödyt jäävät odotettua pienemmiksi. Nykyiseen Kerava–Lahti–Kouvola -rataan verrattuna matka lyhenisi vain 27 km ja matka-aika 10 minuuttia junan nopeuden ollessa 200 km/h. Aikasäästö Helsingin ja Pietarin välillä olisi samalla nopeudella vain kuusi minuuttia.

Nyt on käyty läpi aiemmat selvitykset idän suunnan radoista ja laskettu matka-ajat uudelleen. Työssä on tarkasteltu yhtenäisin periaattein kaikki nykyisissä maakuntakaavoissa olevat uudet idän suunnan ratalinjaukset Helsinki–Porvoo–Kouvola, Helsinki–Porvoo–Kotka–Luumäki sekä Lahti–Heinola–Mikkeli. Tarkasteluissa on ollut lähtökohtana, että Lentorata on toteutettu.

Savon suunnan raideliikenne nopeutuisi eniten Lahti–Heinola–Mikkeli-ratalinjauksella, jonka matka-aikasäästöt nykytilanteeseen verrattuna ovat 40–44 minuuttia nopeudella 200 km/h. Hyöty-kustannussuhteeltaan Lahden ja Mikkelin välinen rata on tarkastelluista linjauksista paras, vaikka sen hk-suhde on 0,17. Helsinki–Porvoo–Kouvola vaihtoehdossa Lahden kautta kulkeva junatarjonta vähenisi voimakkaasti ja keskimääräiset matka-ajat sekä Helsinkiin että Kouvolaan kasvaisivat. Tästä aiheutuisi yhteiskuntataloudellisia haittoja mm. matkustajamäärien vähenemisen myötä.

• Itä-Suomen junayhteyksiä voidaan nopeuttaa myös parantamalla nykyistä rataverkkoa, mikä palvelee pääkaupunkiseudulle suuntautuvan liikenteen lisäksi alueellisia liikkumistarpeita sekä yhteyksiä Päijät-Hämeen ja Itä-Suomen kaupunkien välillä. Keskeinen koko maata palveleva ratahanke on Lentoradan rakentaminen, toteaa erityisasiantuntija Jaana Martikainen.

Väyläviraston julkaisu:
https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2019-15_ita-suomeen_suuntautuvien_web.pdf

Lisätietoja
Jaana Martikainen
erityisasiantuntija
puh. 044 3719 467
jaana.martikainen(a)paijat-hame.fi