Valitse sivu

Uuden jätteenkäsittelyalueen sijoituspaikaksi on neljä vaihtoehtoa. Tarkastelussa ovat Kehätie Hollolassa sekä Marjasuo, Matomäki ja Loukkaanmäki Orimattilassa. Tarkasteltavat neljä aluetta ovat valikoituneet vuonna 2017 valmistuneen sijaintipaikkaselvityksen perusteella. Lahden seudulla on kierrätystarpeiden määrän ja kuljetusetäisyyksien takia otollinen sijaintipaikka Kierrätyspuistolle.

Uudella aluevarauksella vastataan tarpeeseen osoittaa sijaintipaikka uudelle kiertotalouteen perustuvalle jätteenkäsittelyalueelle Kujalan jätekeskuksen alueen täyttyessä. Uudella alueella käsitellään muuta kuin kotitalouksien jätteitä, joiden käsittely jatkuu Kujalassa.

”Vaihemaakuntakaavaa tarvitaan sovittamaan yhteen useampaa kuntaa yhteisesti koskevia maankäytön asioita ja tuomaan ne poliittiseen päätöksentekoon”, kertoo vaihemaakuntakaavaprosessista vastaava aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen.

Uuden jätteenkäsittelyalueen eteenpäin vieminen edellyttää maakuntakaavan lisäksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) ja sen vuoksi vaihemaakuntakaavatyö ja YVA etenevät rinnakkain. Päijät-Hämeen jätehuolto Oy vastaa YVAn valmistelusta ja toteutuksesta ja sen hankekumppaneita ovat Hollolan kunta, Lahden ja Orimattilan kaupungit sekä Lahti Energia Oy.

Maakuntahallitus hyväksyi marraskuussa Päijät-Hämeen jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan (Lahden seudun kierrätyspuisto) osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) asetettavaksi nähtäville. Asia saatettiin myös joulukuun alussa kokoontuneen maakuntavaltuuston tiedoksi. Tammikuussa 2019 kuulutetaan sekä vaihemaakuntakaavan OAS että Lahden seudun kierrätyspuisto -hankeen YVA-ohjelma nähtäville.

Lue lisää YVA-hankkeesta PHJ:n tiedotteesta:
https://www.phj.fi/lahden-seudun-kierratyspuisto-hankkeessa-alkaa-ymparistovaikutusten-arviointi-mihin-sijoittuu-tulevaisuuden-ymparistoliiketoiminnan-yrityskeskittyma/

Lisätiedot

Riitta Väänänen,  aluesuunnittelupäällikkö
puh. 040 531 7628  riitta.vaananen(a)paijat-hame.fi

Jaana Martikainen, erityisasiantuntija
puh. 044 3719 467  jaana.martikainen(a)paijat-hame.fi